skandalll-1024x568

Artykuł Piotra Szymanowskiego z portalu kibole.pl, który dokładniej przyjrzał się sprawie kontroli antydopingowych w polskim MMA i prezentuje ciekawe opinie w tym temacie.

A właściwie to już są, od 14 września i sławnego debiutu Komisji Antydopingowej w Mieszanych Sztukach Walki!

„Jakim prawem kontrolerzy wkroczyli na Galę PLMMA w Pruszkowie?” – To pytanie zadawano sobie na wszystkich matach, od Sopotu, po Zakopane. Na wszystkich portalach branżowych wysilano się, żeby jakkolwiek ocenić powód, przebieg i konsekwencje tego „przełomu”. Nie chwaląc się – poszedłem najdalej w snuciu „spiskowej teorii historii” i napisałem, że kontrolerzy to byli przebrani agenci CBA lub/i CBŚ, którzy „polowali” na sytuację, gdy któryś z zawodników lub/i organizatorów zaproponuje im łapówkę, za odstąpienie od czynności. Jako były konspirator – mam prawo do takich teorii.

Następnie – zadałem sobie pytanie, które powinien zadać sobie każdy detektyw:, „Kto na tym korzysta?”

Tu, mimo sugestii wielu publicystów naszego MMA – nie uważam, że na zamieszaniu z kontrolą skorzysta Mirek Okniński, Andrzej Parzęcki, PLMMA czy Profesjonalny Związek MMA w Polsce. Na zamieszaniu – nikt naprawdę związany z MMA nie skorzysta! Jest coś takiego, jak „wizerunek”. Bez względu na dodatni, czy ujemny wynik badania Józefa Warchoła, czy odmowę (de facto potwierdzenie pozytywnego wyniku badania) przez Kamila Bazelaka – ten wizerunek zostanie ubłocony!

Na tym „zabłoceniu” starci każdy, kto choć trochę „kojarzy się” z Mixed Martial Arts. Od redaktorów branżowych portali (prestiż w dół, łatka „koksa”), przez trenerów wynajmujących salę w szkołach lub domach kultury na treningi swoich grup, do samych zawodników.

Okniński nie jest samobójcą, żeby takie działania wywoływał. A – nawet, jeśli jest porywczy i myśli na krótki dystans, to obok ma bardzo doświadczonego Andrzej Parzęckiego, który nie jedną bitwę i wojną medialną toczył.

Idąc dalej tropem spisku i korzyści – natrafimy na… Prawdziwą konkurencję dla polskiego MMA. Prawdziwą! Kim ona jest?
To polskie związki innych dyscyplin, sportów, sztuk walki. Od karate, przez sumo, do boksu, czy judo. Środowisko! Całe środowisko – „zazdrosne” o popularność polskiego MMA.

Oni – realnie tracą na popularności MMA w Polsce. Nie mam tu na myśli pieniędzy, które dostają z Ministerstwa Sportu! Mam na myśli liczbę ćwiczących za kasiorę amatorów! Prawie każdy trener, na przykład w kickboxingu ma własną sekcję, w której ćwiczą zarówno jego zawodnicy, jak i amatorzy – za pieniądze.

Sytuacja na rynku jest taka, że prawie 90% młodych ludzi, szukających dla siebie zajęć sportowych lub/i samoobrony – szuka właśnie MMA. Dlatego, że to jest teraz na topie.

Trenerzy, czy zawodnicy MMA, którzy mają własny klub lub sekcję – mają teraz „żniwa”, a bokserzy – plajtują. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że nie są to wielkie kwoty, zarówno dla tych żniwiarzy, jak i dla tych, co plajtują, ale… Znając specyfikę „polskiego piekiełka” mogę sobie wyobrazić, że zaistniał „cichy spisek”, żeby podłożyć świnię środowisku MMA.

Bardzo chciałbym się mylić, bo trudno mi sobie wyobrazić takie spiskowanie wśród pięściarzy, judoków, czy zapaśników, których znam osobiście i szanuję. Sorry za publicystyczne uproszczenie.

Jednak – sprawa kontroli jest faktem i trzeba się zastanowić, skąd się wzięła i dokąd to wszystko zmierza. Nie chcąc dopuszczać myśli o tym, że na przykład judocy, czy pięściarze działają na niekorzyść kolegów z maty, podjąłem kolejny – wydaje mi się, że trafiony – wątek. Za wszystkim stoi Ministerstwo Sportu, które ze złych intencji chce „wykończyć” Mieszane Sztuki Walki w Polsce!

Zapytacie, dlaczego posądzam Ministerstwo Sportu o złe intencje?

Z zasady!

Każdą władzę posądzam o złe intencje i zazwyczaj się nie mylę!

Jak to mogło wyglądać? Na przykład tak: – „Mamy coraz mniej kasy na sporty olimpijskie.” – mówi Pani Ministra. – „Właśnie! Mamy też coraz mniej na sporty dzieci. A tu ci kryminaliści z MMA się panoszą!” – dodaje „ekspert ministerstwa”. „Nie dość, że walczą w klatkach, jak zwierzęta, wpuszczają tam kobiety, które też walczą, a inne, roznegliżowane kobiety noszą po tych klatkach tabliczki z numerami, to jeszcze na pewno koksują!” – dodał kolejny „ekspert” Pani Ministry. „Nasłać na nich antydoping!” – zdecydowała Pani Mucha i poszła do fryzjera.

Nie wzięła jednak pod uwagę tego, że już wkrótce – do ringu KSW wejdzie jej koleżanka partyjna – Pani Iwona Guzowska…

Dokładnie tak to mogło wyglądać w obszernym gabinecie przy ulicy Senatorskiej.

Następnie, tak „po polsku”, tak byle jak, na pół gwizdka przygotowano „Akcję Pruszków”.

Żeby wszystko zbadać do końca – zadałem pisemnie pytanie Pani Rzecznik Ministerstwa Sportu, Katarzynie Kochaniak.

Brzmiało ono tak:

Szanowna Pani Rzecznik!

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii.

Czy obecnie, w Polsce – prawo pozwala na to, żeby kontrola antydopingowa weszła na każde zawody, każdą imprezę sportową i zbadała każdego zawodnika. Wiem z rozmowy z Panem Rynkowskim (dyr. Komisji), że właśnie na podstawie istniejącego tu i teraz prawa – kontrola antydopingowa weszła na Galę PLMMA w Pruszkowie i chciała zbadać uczestników walki wieczoru. (Jeden poddał się badaniom, drugi odmówił).

Szukałem oficjalnej definicji sportu na stronach ministerstwa.

http://www.msport.gov.pl/sport/1728-Ustawa-o-sporcie

znalazłem taką:

„Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.”

Sama Pani przyzna, że jest to definicja o charakterze publicystycznym. Moje pytanie brzmi: Czy to właśnie ta definicja sportu jest podstawą działań kontroli antydopingowej?

Wszyscy zgadzamy się z tym, że niedozwolony doping trzeba eliminować, szczególnie gdy podawany jest dzieciom i młodzieży.

Czy – jednak – nie jest pewną nieścisłością definiowanie jako sport dyscypliny, która nie jest w żaden sposób związana z ministerstwem sportu? Nie jest na przykład w żaden sposób finansowana.

W przypadku, gdy nie istnieje Polski Związek Dyscypliny X, oraz nie istnieje również Europejska i światowa federacja Dyscypliny X – jak ministerstwo i kontrola antydopingowa zamierza traktować zawodników z innych krajów?

Szanowna Pani Rzecznik!

Bardzo proszę o odpowiedź. Sprawa kontroli naprawdę wywołała ogromne poruszenie w środowisku Mieszanych Sztuk Walki w Polsce.

Prowadzone działania (kontrole) są słuszne, ale – czy opierają się na wystarczająco jasnych przepisach prawa?

Zadaniem Pani i mediów jest jasne i rzetelne poinformowanie o tym wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem

Kibole.pl

Na to pismo otrzymałem dziś następującą odpowiedź:

Szanowny Panie,

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli antydopingowej podczas gal MMA jest ustawa o sporcie a konkretnie jej artykuł 44 ust. 5 pkt , który stanowi, że zadaniem Komisji jest przeprowadzanie badań na i poza zawodami. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustaw za doping uznaje się obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Dokonując wykładni tych dwóch przepisów Komisja ma prawo przeprowadzać badania antydopingowe na osobach uczestniczących lub przygotowujących się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Czyli nawet na osobach uczestniczących w zawodach amatorskich. Przechodząc do kwestii ewentualnych sankcji, które mogą być nałożone na zawodników, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest w kontakcie z organizatorem zawodów, do którego będzie należało podjęcie decyzji o ewentualnych sankcjach.

Przeprowadzenie tego badania miało przede wszystkim na celu zweryfikować, czy mamy do czynienia z procederem dopingu w MMA, która staje się dyscypliną o coraz większej popularności oraz oddziaływaniu społecznym.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Kochaniak

Rzecznik Prasowa

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Drodzy Czytelnicy!

Widzicie jasno, że odpowiedź – nie jest odpowiedzią! Nie ma w niej słowa o „definicji sportu”! Jest za to wiele pytań, na przykład kim są osoby „przygotowujące się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym”.

Ponadto w odpowiedzi czytamy (a potwierdza to moja rozmowa z dyrektorem Rynkowskim), że badanie: „miało przede wszystkim na celu zweryfikować, czy mamy do czynienia z procederem dopingu w MMA, która staje się dyscypliną o coraz większej popularności oraz oddziaływaniu społecznym.”

Pomijam nieznajomość nazwy MMA, czyli Mieszane Sztuki Walki, a więc które, które, które, a nie „która” stają się „dyscypliną o coraz większej popularności… ”

Skoro tak, to na zakończenie chciałbym zadać publicznie pytanie. W jaki sposób zbadanie próbki moczu Józefa Warchoła i Kamila Bazelaka – ma się przyczynić do wyjaśnienia kwestii – czy w polskim MMA jest doping, czy go nie ma?

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury wymienionych punktów ustawy:

Art. 43. [Doping w sporcie]
1. Za doping w sporcie uznaje się:
1) obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
2) użycie, usiłowanie użycia, pomocnictwo lub podżeganie do użycia przez osobę uczestniczącą lub przygotowującą się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub metody zabronionej;
3) posiadanie w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej;
4) podanie lub usiłowanie podania substancji zabronionej oraz udział w przygotowaniu lub zastosowaniu metody zabronionej w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
5) utrudnianie lub udaremnianie kontroli dopingowej lub manipulowanie jej przebiegiem;
6) wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej albo uczestniczenie w takim obrocie.
2. Dopingiem w sporcie nie jest zachowanie określone w ust. 1 pkt 1-4, jeżeli jest ono uzasadnione celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgodę Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie na stosowanie określonej substancji zabronionej lub metody zabronionej, a także zachowanie określone w ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.[5] ).
3. Substancją zabronioną jest substancja mogąca służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej, określona w załączniku nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19
października 2005 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999) oraz jego zmianach dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji. 4. Metodą zabronioną jest działanie mogące służyć poprawie wyniku sportowego, pozostające w
sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej, określone w załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 3, oraz jego zmianach dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji.
5. Substancją lub metodą zabronioną jest także substancja lub działanie utrudniające wykrycie substancji lub metody określonej w ust. 3 i 4, określone w załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 3, oraz
jego zmianach dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji.
6. Podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki sportowe, realizują odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie określonym w ich
regulaminach. Art. 44. [Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie]
1. Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwana dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz 10 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej spośród osób wykonujących zawody w dziedzinach: medycyny, sportu, etyki, biologii lub prawa i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Komisji.
3. Kandydatem na członka Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Kadencja przewodniczącego i członków Komisji trwa 4 lata.
5. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) prowadzenie wykazu substancji i metod zabronionych;
2) przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas zawodów oraz poza nimi;
3) prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie;
4) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych lub szkoleniowych, dotyczących zwalczania dopingu w sporcie.
6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest jawny.
7. Komisja może upoważnić inne podmioty do przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 5 pkt 2.
8. Obsługę Komisji zapewnia biuro Komisji, które działa w formie jednostki budżetowej.
9. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej nadaje, w drodze zarządzenia, statut Komisji, mając na uwadze konieczność sprawnego wykonywania zadań przez Komisję.

Temu, kto znajdzie tu uzasadnienie dla przeprowadzenia kontroli w Pruszkowie – stawiam flaszkę!

Jaja zapowiedziane w tytule będą! Wiem nieoficjalnie, że ani MMAAttack, ani KSW nie zamierzają podejmować na swoich galach kontrolerów. Jeśli – kontrolerzy się pojawią – a nie zostaną wpuszczeni – będzie o tym głośno. Wtedy właśnie pojawi się przywołane na początku materiału „błoto”.

Piotr Szymanowski

360 KOMENTARZE

 1. hohohoh so funny!

  NOT.

  precyzując:

  -zdjęcie zajebiste

  -temat idiotyczny

  Kaczka, powiedz mi po kiego wdajesz się w jakieś zbędne utarczki i osobiste wycieczki? Niby jesteś dorosły, niby ponad to, a zachowujesz się jak jakiś [strike]Mir [/strike]dzieciak. Zdjęcie było wrzucić do skóry, a nie zaśmiecać forum w oczekiwaniu na propsy i tysiące śmiesznych emotek. (tak wiem, mam ciążowy nastrój)

 2. Zgadzam się z Pervertem, post ze zdjęciem można było podlinkować w odpowiednim dziale, a nie od razu osobny topic.

 3. Pervert, prawie całkowita zgoda. Zdjęcie nie jest zajebiste. Po raz n-ty zabawił się w przyklejanie głowy. To już było nudne 5 jego prac temu.

 4. Pervert : )

  Nie wiem jak mam to ocenić, z początku wydawało się to śmieszne, ale … Ciężko mi siebie określić .

 5. Zgadzam się z Pervertem i niech się nikt nie dziwi, jeśli ataki na kaczkę się powtarzają, bo – jak widać- chłopak nie wyciągnął zbyt wielu wniosków. A obrazek bardzo fajny i śmieszny, ale spokojnie wystarczył do "Tanio…".

 6. GLF ur right, na zmęczeniu wydawał się dość zabawny, drugie spojrzenie niestety już się nie obroniło, ale nie dało rady wyedytować tego "zajebiste". "Niezłe/zabawne" byłoby odpowiedniejsze (bez tego napisu na koszulce ofc)

  btw, jeśli sami użytkownicy nie będą dawać odporu śmieceniu na forum, to non stop będą się pokazywały tak idiotyczne tematy, albo jakieś inne testy…

 7. kaczka w ankiecie dał swój wiek i prawidłową odpowiedź 30-35. Jak ja mam to ocenić. Po zachowaniu na forum daje mu max 15

 8. Haha kaczy shejtowany. Teraz, juz sie nie pokazuje.

  @kaczka41 Możesz podesłać oryginalny obrazek (z murzyńską twarzą)? Spodobało mi się zdjęcie.

  Zapytam wprost, jestes prowokacja?

 9. Haha kaczy shejtowany. Teraz, juz sie nie pokazuje.

  @kaczka41 Możesz podesłać oryginalny obrazek (z murzyńską twarzą)? Spodobało mi się zdjęcie.

  Zapytam wprost, jestes prowokacja?

 10. @Shoocker Ależ skąd. Najnormalniej w świecie zdjęcie mi się podoba, ale wolałbym aby twarz była tak samo murzyńska jak ręce. Być może zapodam je na jakimś forum (nie na tym). Oczywiście zgadzam się z opinią że skóra byłaby lepszym miejscem na to zdjęcie, ale na to nie jestem w stanie nic poradzić.

 11. @Shoocker Ależ skąd. Najnormalniej w świecie zdjęcie mi się podoba, ale wolałbym aby twarz była tak samo murzyńska jak ręce. Być może zapodam je na jakimś forum (nie na tym). Oczywiście zgadzam się z opinią że skóra byłaby lepszym miejscem na to zdjęcie, ale na to nie jestem w stanie nic poradzić.

 12. Ale macie kierwa problem 🙂 Z Papayem na czele.

  Spoko, nie będe wrzucał przerabianych fotek, bo jak widać się nie przyjęło. Szkoda – tyle w temacie. Narka

 13. Ale macie kierwa problem 🙂 Z Papayem na czele.

  Spoko, nie będe wrzucał przerabianych fotek, bo jak widać się nie przyjęło. Szkoda – tyle w temacie. Narka

 14. @kaczka41 Jeżeli nie chcesz podawać tutaj linku lub oryginału z murzyńską twarzą to prześlij prosze na priva:

  cezaryzwirko [małpka] gmail {kropeczka] com

 15. @kaczka41 Jeżeli nie chcesz podawać tutaj linku lub oryginału z murzyńską twarzą to prześlij prosze na priva:

  cezaryzwirko [małpka] gmail {kropeczka] com

 16. Spoko, nie będe wrzucał przerabianych fotek, bo jak widać się nie przyjęło. Szkoda – tyle w temacie. Narka

  Foch. Foch i chuj.

 17. Spoko, nie będe wrzucał przerabianych fotek, bo jak widać się nie przyjęło. Szkoda – tyle w temacie. Narka

  Foch. Foch i chuj.

 18. Kaczka, powiedz mi po kiego wdajesz się w jakieś zbędne utarczki i osobiste wycieczki? Niby jesteś dorosły, niby ponad to, a zachowujesz się jak jakiś Mir dzieciak. Zdjęcie było wrzucić do skóry, a nie zaśmiecać forum w oczekiwaniu na propsy i tysiące śmiesznych emotek. (tak wiem, mam ciążowy nastrój)

  Dokladnie. Przez takie akcje Kaczka tylko sprawia, ze to co pisze Egzekutor ma sens.

  wole takie tematy Kaczki niż każdy inny Kokosa czy wspomnianego w temacie ;]

  To akurat usprawiedliwianie jednej zenady druga…

  ——–

  Gdy zaczalem czytac MMARocks, tudziez pisac pozniej na forum, to byla dyskusja o MMA i rozmaitych pierdolach, a teraz coraz wieksza czesc tematow/postow, to tresci o innych uzytkownikach/forum samym w sobie. Wot ewolucja.

 19. Kaczka, powiedz mi po kiego wdajesz się w jakieś zbędne utarczki i osobiste wycieczki? Niby jesteś dorosły, niby ponad to, a zachowujesz się jak jakiś Mir dzieciak. Zdjęcie było wrzucić do skóry, a nie zaśmiecać forum w oczekiwaniu na propsy i tysiące śmiesznych emotek. (tak wiem, mam ciążowy nastrój)

  Dokladnie. Przez takie akcje Kaczka tylko sprawia, ze to co pisze Egzekutor ma sens.

  wole takie tematy Kaczki niż każdy inny Kokosa czy wspomnianego w temacie ;]

  To akurat usprawiedliwianie jednej zenady druga…

  ——–

  Gdy zaczalem czytac MMARocks, tudziez pisac pozniej na forum, to byla dyskusja o MMA i rozmaitych pierdolach, a teraz coraz wieksza czesc tematow/postow, to tresci o innych uzytkownikach/forum samym w sobie. Wot ewolucja.

 20. Gdy zaczalem czytac MMARocks, tudziez pisac pozniej na forum, to byla dyskusja o MMA i rozmaitych pierdolach, a teraz coraz wieksza czesc tematow/postow, to tresci o innych uzytkownikach/forum samym w sobie. Wot ewolucja.

  To dział cohones – mogę zakładać temat o dupie Maryny..o ile redakcja nie zamknie/usunie

  @Pervert – Papay – marynarz – czyli Mr. GLF

  Ps. Foch i chuj – idę pić dalej

 21. Gdy zaczalem czytac MMARocks, tudziez pisac pozniej na forum, to byla dyskusja o MMA i rozmaitych pierdolach, a teraz coraz wieksza czesc tematow/postow, to tresci o innych uzytkownikach/forum samym w sobie. Wot ewolucja.

  To dział cohones – mogę zakładać temat o dupie Maryny..o ile redakcja nie zamknie/usunie

  @Pervert – Papay – marynarz – czyli Mr. GLF

  Ps. Foch i chuj – idę pić dalej

 22. To dział cohones – mogę zakładać temat o dupie Maryny

  nie cwaniaczku nie możesz. dopiero co mnie upominałeś, że od takiego gówna jest dział hyde park. no chyba, że z wiekiem zaczynają się jakieś problemy typu demencja…

 23. To dział cohones – mogę zakładać temat o dupie Maryny

  nie cwaniaczku nie możesz. dopiero co mnie upominałeś, że od takiego gówna jest dział hyde park. no chyba, że z wiekiem zaczynają się jakieś problemy typu demencja…

 24. @bobyflex "…@Antek – Ty tak na serio z tym Pudzianem i hieną?…"

  Tak. Poważnie. Chciałbym poznać Wasze zdanie. Oczywiście mam świadomość że będzie to science-fiction i nigdy nie zweryfikujemy kto miał rację. Od taka zabawa.

 25. @bobyflex "…@Antek – Ty tak na serio z tym Pudzianem i hieną?…"

  Tak. Poważnie. Chciałbym poznać Wasze zdanie. Oczywiście mam świadomość że będzie to science-fiction i nigdy nie zweryfikujemy kto miał rację. Od taka zabawa.

 26. No to jeśli o mnie chodzi, to zawodnik MMA jest bez szans, hiena to duży drapieżnik z chyba najsilniejszym uściskiem szczęk u zwierząt lądowych na ziemi – to by była jakaś masakra:-)

  I choćby to był gościu o posturze Alie'go, agresywny jak Shogun, Wand czy Fiedzia za najlepszych lat i wszechstronny jak GSP to nie, kurwa, nie ma szans:-)

 27. No to jeśli o mnie chodzi, to zawodnik MMA jest bez szans, hiena to duży drapieżnik z chyba najsilniejszym uściskiem szczęk u zwierząt lądowych na ziemi – to by była jakaś masakra:-)

  I choćby to był gościu o posturze Alie'go, agresywny jak Shogun, Wand czy Fiedzia za najlepszych lat i wszechstronny jak GSP to nie, kurwa, nie ma szans:-)

 28. "…hiena to duży drapieżnik z chyba najsilniejszym uściskiem szczęk u zwierząt lądowych na ziemi – to by była jakaś masakra[​IMG]…"

  Nie zupełnie. Najsilniejszy uścisk w stosunku do wagi. Lew i tygrys w wartościach bezwzględnych mają lepszy wynik. Choć pewnie i tak wystarczy jedno solidne ugryzienie aby złamać kość człowiekowi.

 29. "…hiena to duży drapieżnik z chyba najsilniejszym uściskiem szczęk u zwierząt lądowych na ziemi – to by była jakaś masakra[​IMG]…"

  Nie zupełnie. Najsilniejszy uścisk w stosunku do wagi. Lew i tygrys w wartościach bezwzględnych mają lepszy wynik. Choć pewnie i tak wystarczy jedno solidne ugryzienie aby złamać kość człowiekowi.

 30. To dział cohones – mogę zakładać temat o dupie Maryny..o ile redakcja nie zamknie/usunie

  Czy ja Ci mowie, ze nie mozesz?

  Po prostu nie bardzo rozumiem sens x testow o tym, jakie kto ma ksywy na forum i tematow rodem z piaskownicy cisnacych jakiegos innego fredzla z forum. W zadnym wypadku nikomu nie zamierzam przekszadzac Ci w taplaniu sie w tym, jesli masz taka fantazje :]

 31. To dział cohones – mogę zakładać temat o dupie Maryny..o ile redakcja nie zamknie/usunie

  Czy ja Ci mowie, ze nie mozesz?

  Po prostu nie bardzo rozumiem sens x testow o tym, jakie kto ma ksywy na forum i tematow rodem z piaskownicy cisnacych jakiegos innego fredzla z forum. W zadnym wypadku nikomu nie zamierzam przekszadzac Ci w taplaniu sie w tym, jesli masz taka fantazje :]

 32. I choćby to był gościu o posturze Alie'go, agresywny jak Shogun, Wand czy Fiedzia za najlepszych lat i wszechstronny jak GSP to nie, kurwa, nie ma szans[​IMG]

  moim zdaniem mocne jiu jitsu i hiena czy inny jej podobny kocur konczy bez glowy 🙂

 33. I choćby to był gościu o posturze Alie'go, agresywny jak Shogun, Wand czy Fiedzia za najlepszych lat i wszechstronny jak GSP to nie, kurwa, nie ma szans[​IMG]

  moim zdaniem mocne jiu jitsu i hiena czy inny jej podobny kocur konczy bez glowy 🙂

 34. Kaczka chyba miał na myśli Popeye'a

  nie cwaniaczku nie możesz. dopiero co mnie upominałeś, że od takiego gówna jest dział hyde park. no chyba, że z wiekiem zaczynają się jakieś problemy typu demencja…

  to nie demencja to procenty wylewające się na klawiaturę 🙂

  [​IMG]

 35. Kaczka chyba miał na myśli Popeye'a

  nie cwaniaczku nie możesz. dopiero co mnie upominałeś, że od takiego gówna jest dział hyde park. no chyba, że z wiekiem zaczynają się jakieś problemy typu demencja…

  to nie demencja to procenty wylewające się na klawiaturę 🙂

  [​IMG]

 36. Antek musielibyśmy chyba się przenieść na jakieś forum poświęcone zwierzętom, jestem trochę zjarany, ale nie aż tak. Albo innym razem ci odpowiem bo już się za bardzo zmęczyłem pisaniem:-)

 37. Antek musielibyśmy chyba się przenieść na jakieś forum poświęcone zwierzętom, jestem trochę zjarany, ale nie aż tak. Albo innym razem ci odpowiem bo już się za bardzo zmęczyłem pisaniem:-)

 38. Kaczka umówmy się, że wszystkie photoshopy, emotki i inne pierdoły zamieszczasz w "tanio skóry nie sprzedam". Nie chcę więcej widzieć, że tworzysz osobne tematy do takich rzeczy, denerwuje to innych userów i tworzy niepotrzebny burdel na forum.

 39. Kaczka umówmy się, że wszystkie photoshopy, emotki i inne pierdoły zamieszczasz w "tanio skóry nie sprzedam". Nie chcę więcej widzieć, że tworzysz osobne tematy do takich rzeczy, denerwuje to innych userów i tworzy niepotrzebny burdel na forum.

 40. "…Antek musielibyśmy chyba się przenieść na jakieś forum poświęcone zwierzęto…"

  Próbowałem kiedyś, ale za założenie wątku w którym pytałem czy ktoś wie jakim wynikiem kończyły się na igrzyskach w starożytnym Rzymie starcia niedźwiedzia z lwem lub słoniem (to były takie, dziś już wymarłe, małe słonie z gór Atlas) dostałem bana. Na priva wyjaśniono mi że jest to zachęcanie do znęcania się nad zwierzętami. Na szczęście tutaj mamy wyższy poziom tolerancji i inteligencji.

 41. "…Antek musielibyśmy chyba się przenieść na jakieś forum poświęcone zwierzęto…"

  Próbowałem kiedyś, ale za założenie wątku w którym pytałem czy ktoś wie jakim wynikiem kończyły się na igrzyskach w starożytnym Rzymie starcia niedźwiedzia z lwem lub słoniem (to były takie, dziś już wymarłe, małe słonie z gór Atlas) dostałem bana. Na priva wyjaśniono mi że jest to zachęcanie do znęcania się nad zwierzętami. Na szczęście tutaj mamy wyższy poziom tolerancji i inteligencji.

 42. UFC organizuje im tą walkę, a żaden zawodnik nie odważył się jeszcze odmówić, jeśli odmowa nie była spowodowana kontuzją bądź innym czynnikiem losowym.

  Zdanie nie jest prawdziwe. Takie sytuacje w UFC się zdarzają.

 43. UFC organizuje im tą walkę, a żaden zawodnik nie odważył się jeszcze odmówić, jeśli odmowa nie była spowodowana kontuzją bądź innym czynnikiem losowym.

  Zdanie nie jest prawdziwe. Takie sytuacje w UFC się zdarzają.

 44. Przeczytałem tylko tytuł i natychmiast przygotowałem zapas przekąsek i herbaty. Już wiem, że będzie się działo.

 45. walker393 – Czyli jest już "+1".

  Sam tekst ciekawy, warto było poświęcić chwilę czasu na jego przeczytanie. Błotko faktycznie może się pojawić, jeśli potentaci nie wpuszczą kontrolerów. Już widzę oczami wyobraźni nagonkę medialną…

 46. ja to uzasadnienie rozumie w jeden sposob- zrobili kontrole bo moga ja zrobic, wedlug ustawy maja prawo ja przeprowadzic podczas rywalizacji nawet amatorskiej. ale nikt tu nie daje im prawa do nakladania kar. tą kwestie pozostawiają organizatorowi imprezy. wiec wychodzi na to że chcą tylko pokazać czy rywalizacja jest czysta. ja w tym nie widzę żadnego problemu . jeżeli ma to ujawnić kokszących na poziomie amatorskim to ja osobiscie nie mam nic przeciwko.

 47. Odpowiadając na ostatnie pytanie w artykule, wydaję mi się że w podpunkcie drugim. Art. 44 ust. 5 a dokładnie
  „Do zadań Komisji należy w szczególności:
  2) przeprowadzanie kontroli antydopingowych podczas zawodów oraz poza nimi;”
  tylko zastanawia mnie użycie słowa „zawodów” Jeśli w domyśle chodzi o zawody sportowe to wszystko by się zgadzało:P Zawody sportowe w liczbie mnogiej, czyli rozdzielając MMA na części pierwsze-judo,boks,bjj etc.

  dostanę tą flaszkę?:P

 48. ciekawy i dobry artykuł.

  szkoda tylko tego błotka które jak mi się wydaje jest nieuniknione.

 49. nie żebym się czepiał, ale dlaczego Mirek na zdjęciu traktującym w głównej mierze o Misinsterstwie? Mogłeś sobie Venom darować.

 50. MMA często jest nazywane w umowach nie zawodami a "pokazem" i wtedy komisja ma tyle do powiedzenia co w cyrku. Ale pomijajac kwestje czysto prawne to ministerstwo nie ma prawa moralnego robić nic w kwestji prób sankcjonowania MMA, bo nie zrobili nic w celu propagowania, robienia zawodów amatorskich nie mówiąc juz o finansowaniu.

  Bajdełej. Myślę, że właśnie dzieki braku finansowania MMA rozwija sie tak dobrze. Nikt nie liczy na kasiorke z ministerstwa, tylko powstaja mniejsze, wieksze gale które musza prezentować jakis poziom, bo inaczej spadaja  z rynku.

 51. atr. 44, 5 pkt

  3) prowadzenie badań wspierających zwalczanie dopingu w sporcie;

  to jest uzasadnienie dlaczego w Pruszkowie 😉 może być Ballantines pół litra.

  … ale dlaczego Vanderleja i Warchoła … to chyba wiadomo, że w mniemaniu Ministerstwa to byli „pewniaki” 🙂 mimo, że Panowie maja z MMA tyle wspólnego co Mirek ze szkołą 😉

 52. Perfumiarz

  Zdjęcie jest takie samo jak w artykule na kibole.pl. Mogłeś sobie darować.

 53. Super ciekawy i dający do myślenia artykuł. Jeżeli spekulacje mają przełożenie na prawdziwą sytuację to faktycznie czeka wszystkich niezła burza. 

  Albo Ministerstwo odpuści kontrole albo usankcjonuje sport.

  Gdyby kontrola była sprawką Mirka, nie byłoby wpadki z Bazelakiem.

  Jeszcze raz, super artykuł!

  Flaszka pozostanie nietknięta. 

 54. Edit by Dzihados:

  Moze adresat ma to gdzies, ale ja nie mam. Z personalnymi zaczepkami prosze przestan.

 55. dobra nie kumam podejscia ze skoro nie finansuja to nie moga kontrolowac. zwlaszcza ze mowia otwarcie ze nie beda nakladac kar i ze zostawiaja to organizatorom. teraz nie ma zadnej kontroli . eldorado 🙂 czy to dobrze ? nie sadze

 56. A dlaczego kontrolują skoro nie mogą karać? Dla własnej informacji? Tracą pieniądze na kontrolę żeby zaspokoić ciekawość? 

 57. @blond

  Załóżmy, ze masz 13 lat. Przychodze do ciebie i prześwietlam ci komputer. Nie mam do tego prawa, bo nie ja ci go kupiłem, nie jestem u siebie itd. Nie nakładam na ciebie kary za znaleźione porno na twoim PC, ale mówie wszystko twojej mamie. Wszystko jest OK? Nie sądze.

 58. Przyjada zrobia badania, a przeciez wszystkie fedenracje chca badan tylko szkoda im na to kasy – tak przynajmniej mowia… no chyba ze pozniej rachunek przysla to sie nie dziwie ;).

 59. Każdy ma prawo do wyboru.

  Chcesz to pij denaturat, zarzywaj metanabol, wstrzykuj sobie cheroine. Po prostu nie namawiaj/zmuszj innych. Także kontrole, nie maja racji bytu.

  Wiem, że prawo mówi naczej niz ja, ale nie koniecznie prawo musi mieć rację.

 60. walker393
  Kreatywnosc spoko . ale to dosc nietrafiony przyklad. Dochodzi do rywalizacji sportowej na duza skale. mowie tu o wszystkich zawodach od almma po gale typu Pana Okninskiego. rozdajemy medale robimy rankingi bez zadnej kontroli. porno na komputerze 13 latka to nie to samo co naszprycowany kloc na zawodach mma. Organizujesz gale na terenie danego kraju musisz przestrzegac pewnych norm np: ilosc karetek do dyspozycji. Zeby nie bylo ,nie pochwalam tego ze olewaja najlepiej rozwijajaca sie dyscypline w polsce i na swiecie . Chodzi mi tylko o to ze taka kontrola moze da komus do myslenia i wywola odpowiednia reakcje wsrod organizatorow ktorzy taka kontrole wprowadza bo to co jest teraz to totalna lipa pod tym wzgledem

 61. Żadnych zwiazków, żadnych kontroli. Im więcej wolnosci tym lepiej dla wszystkich.

  Jak ktos chce zatrudnić "naszprycowanego kloca" to ma prawo. Jak ktos chce zatrudnić faceta bez ręki też ma prawo.

  Robienie raningów bez kontroli? WTF? Ja robie ranking wagi ciężkiej teraz: 1Sapp 2Pudzian 3Piliafas. I co ktos mi zaboni, nie mogę?

  Co do karetek, lekarzy to nie ma dyskusji. Sprawa jest oczywista.

 62. Oczywiste jest to ze bez takiej kontroli nie masz pojecia kto jest naszprycowanym klocem wiec swiadomosc zatrudniania jest znikoma. a to zeby ocenic ze typ nie ma reki to nie trzeba badan :] dla mnie sprawa karetek jest tak samo oczywista jak kwestia dopingu. Nie bede wnikal czy masz doswiadczenie w praktyce . ale domyslam sie ze wchodzac do klatki , badz na mate majac za przeciwnika naszprycowanego typa nie bylbys juz za taka wolnoscia .bo z zalozenia przystepujac do rywalizacji oczekujesz ze bedzie ona uczciwa. dobranoc

 63. Kontrole w MMA są dla mnie dopuszczalne jedynie na Igrzyskach Olimpijskich. Puki co MMA tam nie ma to zacytuje sam siebie:

  Chcesz to pij denaturat, zarzywaj metanabol, wstrzykuj sobie cheroine. Po prostu nie namawiaj/zmuszj innych.

  ale domyslam sie ze wchodzac do klatki , badz na mate majac za przeciwnika naszprycowanego typa nie bylbys juz za taka wolnoscia .bo z zalozenia przystepujac do rywalizacji oczekujesz ze bedzie ona uczciwa

  Oczywiscie, że rywalizacja bedzie uczciwa. Przecież też mogłem nazreć sie koksu jak mój rywal.

  A co do występowania ze skokowanymi rywalami, to nikt nie odmówił występu przeciwko Belfortow czy Sonnenowi którzy maja poziom testosteronu pewnie podobny do 18-nasto latka. I mi to pasuje.

  To nie mi wafel bedzie opadać jak nie dokończe kuracji tylko im (o nerkach itd nie wspomne)

 64. Miejmy nadzieje że Ci sami kontrolerzy dalej myślą że KSW i MMA to dwa różne sporty.Laughing

 65. nie popieram tego co się dzieje, ale chyba tylko ci naprawdę „NAIWNI” myśleli że Państwo nie położy łapy na MMA.

  Problem jest tylko taki, że tam gdzie się Państwo miesza wszystko staje
  – droższe
  – niestabilne
  – mało przejrzyste i utrudnia żywot

  Analogia jest w boksie gdzie zniszczono ten piękny sport.

 66. Mozna wiedziec w jakim wieku jest ten chlopak ktory to pisal?
  Po sposobie przedstawienia sprawy, wwnioskuje <17

 67. Kontrole moim zdaniem powinny być. Jeżeli chcemy MMA wynieść do poziomu sportu a nie bijatyki z tylnej alejki to musimy mieć pewność ze startują tam sportowcy a nie freaky. Niestety nasze MMA ciągle bazuje na Pudzianach i jemu podobnych klonach którzy takiej kontroli by nie przeszli, dlatego dopóki MMA nie dojrzeje na tyle żeby odstawić celebrytów, nigdy nie będzie sportem. Może sposobem na przyspieszanie takiego dojrzewania są przymusowe kontrole antydopingowe?

 68. Poproszę flaszkę, autor przecież podał podstawę kontroli w treści artykułu. Gumowe paragrafy z ustawy o sporcie zapewniają że komisja może kontrolować co im się żywnie spodoba."Sportem jest każda aktywność fizyczna", "Komisja przeprowadza kontrole podczas zawodów i poza nimi", "Związki sportowe i inne podmioty realizują odpowiedzialność dyscyplinarną". Specjalnie tak to napisali żeby dać sobie wolną rękę.  Właściwie wychodzi na to że nawet robiąc pompki w domu można być poddanym kontroli. 

 69. Nie wiem dlaczego ludzie tu się spinają oO. I bardzo dobrze, niech ministerstwo zacznie kontrolować tą wolną amerykankę. Wszystkich na amatorstwie powinni „spoglądać w krew”, o zawodostwie nie wspominając. Szczególnie w wyższych kategoriach, bo w mniejszych to nawet po 80% ludzi nie widać żądnego treningu siłowego, więc gdzie doping… 🙂 A to, że nawet jakby w mediach zaczęli mówić o MMA w złym świetle, że koksiarze itd. to co z tego? Jak takie byłyby fakty, to trzeba mówić jak jest. Przynajmniej o dopingu by się więcej mówiło- temat dopingu w sporcie wróciłby do mediów.

 70. Z tymi agentami CBA to ciekawa koncepcja, chociaż myślę, że gdyby chcieli łapówkę to przyszliby przed galą.

  Kontrola antydopingowa przyszła z inicjatywy Oknińskiego, który po prostu chciał wyjść przed szereg bo ma parcie na szkło. Okniński dostał darmową reklamę i o to mu chodziło.

 71. Odświeżyłem sobie słynną ustawę o sporcie. Moim zdaniem MMA w Polsce np. w postaci KSW może bezkarnie wymknąć się kontroli antydopingowej. Po pierwsze, co do zasady w Polsce nie istnieje obowiązek przynależności do jakiegokolwiek związku sportowego (zasada swobody zrzeszania się). Po drugie, zgodnie z art. 43 ust. 6 podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki sportowe, realizują odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie określonym w ich regulaminach. Problem tylko polega na tym, że nie ma przepisu prawa, który nakazywałby np. KSW posiadanie takiego regulaminy. Aż wreszcie, po trzecie, przepisy karne ustawy o sporcie nie przewidują żadnej odpowiedzialności za zwrócenie się do kontrolera na zawodach per "spieprzaj dziadu".

  Obiło mi się coś o uszy, że ustawa o sporcie ma być nowelizowana. Ciekawe w jakim zakresie… Ktoś coś wie? Nie chce mi się sprawdzać.

   Edit: jurnych studentów prawa zachęcam również do poczytania konwencji międzynarodowych dot. antydopingu. Polska ich kilka podpisała. Może tam są jakieś kwiatki.

 72. A z ciekawości zajrzałem do komentarza do ustawy o sporcie i mind=blown. Wychodzi na to że definicję sportu z art. 2 ustawy można potłuc o kant pewnej cześci ciała, ponieważ, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, "w projektowanej regulacji używa się pojęcia "sport" w dwóch znaczeniach, szerszym i węższym". W znaczeniu szerszym – wg definicji z art. 2 ("każda aktywność"). W znaczeniu węższym – zgodnie z poprzednią definicją z ustawy o sporcie kwalifikowanym, (tj. sport = dyscyplina sportowa, zinstytucjonalizowana, ze związkiem sportowym). I wg komentarza właśnie w węższym znaczeniu występuje w przeważającej części ustawy (w tym w przepisach dot. dopingu), a definicja z art. 2 wprowadza tylko niepotrzebnie zamieszanie. Czyli wygrywa zdroworozsądkowa interpretacja – jak coś nie jest związkiem to Ministerstwu nic do tego. Co swoją drogą stawia poważny znak zapytania nad legalnością kontroli na plmma, ale kto ministerstwu zabroni.

 73. Czyli argumentem obronnym jest fakt, że MMA nie jest formalnie sportem. Z drugiej strony jednak chcemy by tak było postrzegane (+było np. na Olimpiadzie) ? 😉

  Ciężki temat.

 74. Konwencja obowiązująca jest jedna, ta z Paryża bodajże z 2005 roku.

 75. Możliwe, nie chce mi się sprawdzać. Coś mi mignęło przed oczami o Strasburgu 1989.

  @ Ziggy: moim zdaniem to nie jest tak, że kontrola na PLMMA była nielegalna. Nie było nielegalne odmówienie poddania się jej.

 76. Fakt, na pewno odmowa nie była nielegalna, ale samo kontrola chyba też. Też myślałem że mogą kontrolować (patrz mój post wcześniej), ale lektura komentarza do art. 2 ustawy o sporcie (M. Badura, Lex 2011) dała mi do myślenia. Cyt. "Rozszerzenie definicji sportu z art. 2 ust. 1 u.s. nie ma przy tym większego znaczenia praktycznego, skoro, jak wskazano powyżej, przyjmuje on w zasadniczej części regulacji ustawowej znaczenie w odniesieniu do określonego jego przejawu (dotychczas "dyscypliny sportowej") (…) Wobec tego zabieg ustawodawcy polegający na modyfikacji terminologicznej i na zerwaniu z określaniem sportu "kwalifikowanym" jest pozbawiony doniosłości. W istocie rzeczy, reglamentacja ustawodawcy (skądinąd bardzo słusznie) dotyka co do zasady nadal wyłącznie sportu, który w ramach dotychczasowego porządku prawnego dookreślaliśmy taką przydawką."

 77. Jeśli ktoś naprawdę chce kopać dołki pod MMA, bo niby podbiera trenujących innym SPORTOM walki, to ma nierówno pod kopułą. Wielu amatorów chodzi na BJJ/zapasy/boks/kick-boxing/muay thai… właśnie mając na uwadze zawody mma, bo nie da się specjalizować we wszystkim na raz nie trenując 10 razy w tygodniu. Jedyni niezadowoleni, to chyba ludzie od różnych ninja-komandoskich wygibasów, bo dzięki oglądaniu MMA ludzie mają trochę większe pojęcie o walce wręcz i trudniej sprzedać takie kacapały.

 78. Jeśli ktoś naprawdę chce kopać dołki pod MMA, bo niby podbiera trenujących innym SPORTOM walki, to ma nierówno pod kopułą. Wielu amatorów chodzi na BJJ/zapasy/boks/kick-boxing/muay thai… właśnie mając na uwadze zawody mma, bo nie da się specjalizować we wszystkim na raz nie trenując 10 razy w tygodniu. Jedyni niezadowoleni, to chyba ludzie od różnych ninja-komandoskich wygibasów, bo dzięki oglądaniu MMA ludzie mają trochę większe pojęcie o walce wręcz i trudniej sprzedać takie kacapały.

   

  Nie no, MMA serio odbiera mnóstwo chętnych innym stylom. Rozejrzyj się po klubach sztuk walki w Twoim mieście, a później przypomnij sobie ilu ćwiczących było te ładne kilka lat temu. Sytuacja sztuk walki na polskim rynku odkąd pojawiło się MMA znacząco się pogorszyła. Każdy teraz "tylko MMA", bo formuła ta jest bardzo modna. Osobiście nie wierzę w tezy autora tekstu. Dla mnie są to naciągane teorie, ale odnosząc sie do Twoich słów, to trenujący = pieniądze. Im mniej trenujących, tym mniej pieniędzy. Więc w tym aspekcie, MMA rzeczywiście mocno negatywnie wpływa na sekcje sztuk walki w Polsce.

  Po drugie sprawa dotyczy raczej sztuk walki, a nie sportów. Nie mówiąc już, że coraz częściej trenerzy od BJJ/zapasów/boksu/kick-boxingu/muay thai są elementem szkół MMA, a nie samodzielnym tworem. Idąc na sekcję MMA mam zepewnione zajęcia z BJJ, zapasów, tajskiego i boksu (przynajmniej w tych profesjonalnych klubach). Czy sądzisz, że w tym przypadku chciałoby mi się chodzić jeszcze na dodatkowe zajęcia  do indywidualnych klubów tych dziedzin sportowych? Po co, mając wszystko w jednym miejscu. Mowa oczywiście o niezawodowym podejściu.

 79. KSW i MMAA powino wpuścić kontrolę na swoje gale? Jeżeli tego nie zrobi w mediach przeczytamy tutuły "Organizatorzy brutalnych walk bez zasad wyrzucili wyciągających pomocną dłoń  przedstawicieli Ministerstwa Sportu z hali, czego się bali?". Jeżeli wpuszczą wysoce prawdopodobne jest, że przeczytamy "90% procent uczestników walk bez zasad stosuje zakazane środki, czy to w ogole jest sport?". 

   

  Uzasadnienie wejścia kontroli w sumie nie ma już znaczenia. Jeżeli Miniisterstwo Sportu faktycznie obrało za cel zaszkodzenie MMA to już wygrali… 

 80. MMA pokazało jednostylowcom, że walka z drugim człowiekiem jest dużo wszechstronniejsza, a i wszechstronności po prostu wymaga. Krótko mówiąc te sztuki straciły na swojej wartości. Bazowe sporty pozostaną dla pasjonatów i tych co nie lubią dostać po twarzy lub wręcz wolą to niż się kleić z innym człowiekiem do siebie w parterze.

 81. Zaczyna to wyglądać źle i poważnie. Zaraz po tej akcji na twitterze @Escobar napisał, że niepokoi go co dalej Miras wymyśli, Ja odpisałem, że nie przeceniałbym jego osoby ale chyba znów Paweł miał rację choć pewnie by nie chciał.

  MMA dla Nas to dyscyplina sportu jak ja pier*ole, dla Ministerstwa nie ale w/g ustawy mogą kontrolować w ten sposób wszelkie rodzaje zmagań sportowych jak np. StrongMan, Kulturystyka, CrossFit czy MMA na każdym szczeblu nawet jak nie uważają tego za dyscyplinę, nie dofinansowują i niby to trochę nie fair lecz z drugiej strony mają prawo i w sumie to chyba chcemy żeby MMA w Polsce było czyste…

  Pytanie brzmi: Jakie są rzeczywiste pobudki Ministerstwa do odbywania takich kontroli? Mam nadzieję, że chcą tylko sprawdzić jak wygląda sprawa z dopingiem na takich "zawodach" ale nie zależy im na tym aby szturmować wszelkie gale, nagłaśniać złapanych aby w końcu udusić zza pleców MMA i wysłać do podziemi. Państwo niewiele ma z MMA i to może im się nie podobać.

  Kolejne pytanie: Czy złapanie na dopingu kilku czołowych zawodników MMAA, KSW itp. oraz nagłośnienie tego w mass mediach spowoduje malejące zainteresowanie galami, zawodnikami, czy MMA na wszelkich płaszczyznach zanotuje regres czy burza przejdzie i będzie po staremu albo może wypromuje to jeszcze MMA na zasadzie czarnego PRu?

 82. @Tomasz Chmura – tylko co sztuki walki mają wspólnego z ministerstwem sportu? Nie ma zawodów sportowych, nie ma więc sportu. Co prawda przepisy w tym kraju zmieniają się, jak w kalejdoskopie, ale zważywszy na przypadek pewnego znanego "karateki" Rysia i jego federacji (który specjalnie w tym celu zawody wprowadził), to chyba pozbawione współzawodnictwa sztuki walki jeszcze nie dawno dla ministerstwa sportu nie istniały w ogóle.

  Co do innych sportów, to ja widziałem, że w praktyce wygląda to często tak, że klub czegośtam zatrudnia trenera od czegoś innego. Sądzę ponadto, że to dzięki MMA jest właśnie więcej roboty dla tych trenerów. Jakoś nie pamiętam, aby międzynarodowe sukcesy polskich zawodników przysporzyły bokserów lub zapaśników wśród moich znajomych, tak samo, jak  i sztangistów, czy skoczków narciarskich. OFC cośtam się trochę ruszyło, ale napływ amatorów mma jest chyba znacznie większy.

 83. Artykuł pana Piotra ma moim zdaniem jedną zasadniczą wadę. W obliczu faktu, że kilku zawodników w Pruszkowie wiedziało wcześniej o możliwej kontroli, trudno mi uwieżyć, że trener Okniński "nie jest samobójcą", a Andrzej Parzęcki na tyle rozumny, żeby go powstrzymać.

 84. Jeżeli Okniński stoi za wizytą kontroli antydopingowej na PLMMA to nic, tylko się cieszyć. crazy

 85. Trener Okniński zamierza robić za sprawiedliwego wśród narodów świata, który to sam te kontrole pierwszy wymyślił, koksiarzy na swoich galach nie toleruje itp itd, tzn samemu wypłynąć na kopaniu kejesdabliu.

  Zaraz się okaże, że krwawe bijatyki nakoksowanych bandziorów potrzebują silnej władzy, która uratuje ten sport od wszelkich patologii. Takiej właśnie jak Miras G. pospołu z leśnym dziadkiem Parzęckim.

 86. Nie wiem o co ten szum, przeciez w Polsce wszyscy są czyści i nikt nic nie bierze. Komisja przyjdzie, pobierze próbki moczu i po 2 tygodniach będą wyniki że nic nie wykryto. Dla dobrego wizerunku mma organizatorzy powinny wpuszczać komisje na gale i zezwalć na badanie zawodników. Nawet jeśli przy wykryciu stosowania środków zakaznych nie ma żadnej mocy sprawczej aby ukrać zawodnika to komisji nie powinn się utrudniać pracy. Podczas siłowni w Ornage Sport organizatorzy zasłanaili się wysokimi kosztami badań – komisja chce dokonywac badań ze środków własnych więc w czym problem ? Tesy w UFC są ok ale na galach KSW i MMAA już nie ? To czysta hipokryzja. Cieszymy się kiedy w mediach pojawiają sie artykułu ocieplające wizerunek mma, kiedy o zawodnikach mma mówi sią jak o sportowach a nie o bandytach. Kiedy ktoś chce mma potraktować jak sport to większość protestuje domagając się przepisów ktore to regulują bo przecież te które są teraz tyczą się sportu a mma to nie sport – straszna niespójność. Chcemy aby mma było odbeirane jak sport to zezwólmy aby także obowiązki z tego płynące były respektowane. Argument Pana Kowalika o tym że nie mają pomieszczenia aby komsia mogła się rozlokować na takim obiekcie jak spodek czy ergoarena jakoś do mnie nie przemawia.

 87. Parzęcki człekiem rozumnym?  W opozycji do Oknińskiego?

  Obaj panowie mają nawet podobny sposób wypowiedzi…

  A podkładanie sobie świń to broń obosieczna.

  Ja też nie wierzę, że urzędasy z ministerstwa ruszyły z inicjatywą bez impulsu z zewnątrz.
  Konkretna bielizna męska: http://www.key4u.pl/pl/391,men,category

 88. Jak dla mnie to pewnie sami zadzwonili do Ministerstwa z prośbą o kontrolę i teraz będą mówić- widzicie, ministerstwo robi kontrole, gdyż widzi, że jest to potrzebne, organizatorzy gódźcie się na kontrolę przeprowadzoną pod egidą naszego „Super” związku – wtedy zamkniemy usta urzędnikom i wszystko będzie w porządku:)

 89. Tekst wart przeczytania, choć nie zgadzam się z tezą, że to ministerstwo „zrobiło spisek wymierzony w MMA”. Przy obecnej dziurze budżetowej finansowanie kontroli w MMA jest ostatnią rzeczą jakiej ten rząd potrzebuje. Dalej obstawiam przy swoim, że to Mirek wystosował zaproszenie do komisji, stąd cała wizyta.

  Jaja natomiast mogą być, to nie ulega wątpliwości.

 90. Coś w tym jest, nie od dziś wiadomo że lobbing w molochach państwowych to normalka. 

 91. A może ministerstwo, które nie ma pieniędzy chce położyć łapę na pieniądzach w MMA? Bo jakby nie było, pieniądze w tym sporcie są coraz większe.

  Mam nadzieję, że ta cała sytuacja to wybryk Mirka i nie będzie ciągu dalszego tej historii, która przy złym rozwoju wydarzeń może przerodzić się w shitstorm nie z tej ziemi.

 92. Coś w tym jest, nie od dziś wiadomo że lobbing w molochach państwowych to normalka. 

  Nawet sobie nie wyobrażasz, jak pełną masz rację 😉

 93. Jest zgłoszenie – jest kontrola. W takich przypadkach zawsze chodzi o pieniądze. Niestety co nieco o tym wiem. Jeżeli niema jasnego przepisu regulującego organ kontroli w poszczególnych kwestiach to oznacza że czas uciekać i zaoszczędzić sobie lata świetlne odwołań od decyzji.

 94. 1.Podczas rozmowy o profesjonalnym związku MMA na orange sport
  Mirosław O. mówi o chęci wprowadzenia testów antydopingowych w mma.
  2.Niedługi czas po zdarzeniu na jednej z gal która organizował taka komisja się zjawia.
  3.Mirosław chwali się że to na jego gali po raz pierwszy w Polsce wprowadzono test antydopingowy.

  Ja tam nie widzę nic podejrzanego 😉

 95. Zamach na MMA? hmm..:) Gdybyś chciał przeprowadzić zamach stanu to czy próbowałbyś zabić króla czy śmiechowego pazia którego śmierć odbiłaby sie w królestwie nikłym echem?

 96. To ja się zgłaszam po tę flaszkę. Zapraszam do Gdańska 🙂

  Kontrole antydopingowe moim zdaniem pojawiły się dlatego, że każdy urzędnik, lekarz, specjalista, czy kto tam zasiada w tym gronie, ma płacone za przeprowadzenie tej kontroli. Dopóki MMA było sportem niszowym i gale KSW przyciągały jakieś tam małe grupy ludzi to nikogo to nie interesowało. Tak jak nikogo też z polaków 40+ nie interesowało specjalnie MMA. Pomijając ludzi związanych oczywiście.

  Nagle mamy PLMMA, KSW, MMA Attack, Pro Fight itd. Gal jest coraz więcej, w każdym miesiącu będzie po kilka. Więc komisja będzie śmigać i zarabiać zwyczajnie kasę. Mniejszą galę wybrali na precedens, a teraz będą wjeżdżać dalej. Sami się pogubili, bo Bazelak odmówił i lipa, nic się nie stało. Więc dostali klapsa, ale szybko to naprawią i zmienią co tam trzeba, zrobią odpowiednią organizację i będą badać.

  Prowokacji CBŚ nie wykluczam, nie powiem, ale raczej wierzę, że jest tak jak mówię. Inne środowiska się nie zmówiły, bo po co. Jak w USA nie udało się zdyskredytować MMA i już tylko Nowy Jork się broni, to w Polsce się uda? Na dzikim wschodzie? Jak KSW i MMA Attack mają umowy telewizyjne? Pewnie, że nie i nikt chyba takim idiotą nie jest, żeby w to wierzyć.

  Fajny artykuł. Dobrze pogłówkować. Powiedziałbym, że dobrze by było, żeby kontrole były, ale ani KSW ani MMA Attack to nie Pride, gdzie wszyscy wyglądali jak superbohaterowie i tak się bili – polecam walki Ken Shamrocka i Dona Frye, a szczególnie ich konfrontację i mój ulubiony moment jak Ken dostaje gonga, pada, traci przytomności na sekundę i wstaje. Jak się biliście z kimś na amfie itd. to podobnie to wygląda. U nas chyba – nie trenuje i dawno wypadłem z obiegu – tego aż tak nie ma.

 97. Pisząc nikt takim idiotą, nie miałem na myśli autora artykułu, tylko ludzi z branży bokserskiej, sumo, judo czy skąd tam.

 98. To ze Mirek zaprosil inspektorow to bylo wymalowane na jego twarzy , I co do tego nie mam zadnych watpliwosci.

  Nie wierze w taki zbieg okolicznosci, biorac pod uwage ostatnie wypowiedzi okinskiego na temat kontroli antydopingowych itd.

  Ale czy jest szansa” nie splamic blotem” Mieszanych Sztuk Walki NIE !!!!
  Okinski jedynie pszyspieszyl process ktory I tak byl niedounikniecia.

  To jest naturalna ewolucja dzieki ktorej chcac niechcac MMA zostanie wypchniete na wyzszy poziom w naszym kraju.

  Czy jest nam to teraz potrzebne , zdecydownie NIE , czy bedzie nam to potrzebne w pszyszlosci zdecydowanie TAK

  Kazdy prawdziwy sport musi byc w jakis sposob usankcjonowany , musza byc kontrole antydopingowe ,zeby mozna bylo dana dyscypline traktowac jako pelnowartosciowy sport.

 99. Na wstepie chciałbym zaznaczyć iż jestem przeciwnikiem dopingu.

  Z tego co mi wiadomo to liście zabronionych substancji są setki pozycji z czego tylko mały procent to sterydy anaboliczno-androgenne. Nawet jeśli mamy do czynienia z zawodnikiem który ich świadomie nie przyjmuje to pewnie w jego organizmie znalazłoby się coś niedozwolonego. Znaczny odsetek dostępnych odrzywek jest zanieczyszczona jak nie ze świadomą domieszką producentów, prawie wszystko „coś” zawiera począwszy od precla z makiem skończywszy na syropie na kaszel. Nawet kofeina w większym stężeniu uwarzana jest za niedozwolone wspomaganie i traktowana na równi z koksem. Po ewentualnej wpadce zawodnika nikt nie będzie pytał czy wstrzykiwał sobie testosteron czy wypił o dwie kawy za dużo – zawieszenie to zawieszenie a w prasie napiszą swoje. Nam w Polsce się „nie przelewa”, zawodnicy dopiero rozwijający się nie mają zaplecza finansowego, w większości przypadków dokładają do tego interesu. Kogo stać na indywidualnego lekarza sportowego, dietetyka czy kucharza który zadba o to aby zawodnik nie był na dopingu. Ministerstwo X daje kasę na sporty olimpijskie nam nic nie daje a zaczyna wymagać. Odnośnie mojej osoby jeśli ktoś by mnie zapytał czy świadomie „koksowałem” – odpowiedział bym że nie, natomiast czy brałem doping – prawdopodobnie tak. Dla mnie to oczywiste że to nagonka na środowisko MMA. Popis sławnej kontroli antydopingowej to coś na zasadzie – „my wam wytkniemy błędy a wy sami się powinniście ukarać, jeśli nie a mamy nadzieję że tak zrobicie, to znaczy że jest tak jak mówią wszyscy jesteście brudni”. Pan i Pani z Ministerstwa X – nie uwarzają MMA za sport, nie finansują go ani nie promują a chcą wytykać innym błędy. Może najpierw Ministerstwo X powinno zadbać o nasz rozwój a dopiero później się czepiać. Ale najlepiej to niech się odczepią, przez tyle lat dawaliśmy sobie radę sami to i teraz damy a jak nadejdzie czas iż uznamy że komisje antydopingowe są nam potrzebne to sami je stworzymy.

 100. Mirosław Okniński odwiedził dziś siedzibę komisji do zwalczanie dopingu w sporcie. Jak sam zapewnia było to pierwsze, wspólne spotkanie "na szczycie".

  Na moją opowieść, jakobym to ja nasyłał na siebie lub kogoś innego kontrolerów, reakcją był śmiech. Wszystkim bardzo się ta bajka spodobała. Nikt, nawet związki, nie są informowane o wizycie przedstawicieli komisji. Na tym to polega. Tak czy inaczej w październiku podpiszemy oficjalną umowę o współpracy. Będzie ona obowiązywała Profesjonalną Ligę MMA i Amatorską Ligę MMA. Najważniejsze założenia są takie, że zawodnik po raz pierwszy złapany na dopingu będzie zdyskwalifikowany na pół roku, a recydywiści na dwa lata

  A poniżej filmik – nakręcony przez portal kibole.pl – dokumentujący te pierwszą, historyczną wizytę Oknińskiego w siedzibie komisji do zwalczania dopingu w sporcie.

  http://www.youtube.com/watch?v=pxw1P1be7xc

  mmania.pl

 101. Nie wiem z kogo on robi głupka, ale chyba tylko z siebie, tutaj macie opisaną jasno procedurę jak wygląda przeprowadzenie kontroli antydopingowej:

  http://antydoping.pl/pl/programy/badania_antydopingowe

  Ktoś to musi zgłosić, zorganizować, podpisać umowę i opłacić. Nikt charytatywnie nie robiłby badań. 

  Ktoś spyta po co? A kto by słyszał o tych "profesjonalnych" galach jedynie z nazwy? Trzeba zrobić wokół siebie nieco szumu, zbudować wizerunek tego miłośnika sportu, sprawiedliwego wśród narodów itd. 

   

  Monty Python MMA jak dla mnie 🙂

 102. Fajna analiza, trochę zwiększyliście moje wątpliwośc co do Bagoutinova. Nie ulegałem jego "hype" w zakładach bukmacherskich na forum, jednak postanowiłem dzisiaj zagrać to za 75% stawki standardowej… i po tej analizie mam więcej wątpliwości.

  Szkoda,że nazwaliście to Czynnikiem X, bo to trochę pachnie kopiowaniem Slipmycha.

  I dlaczego pominęliscie Koscheck vs Woodley? Według Was walka nie warta obstawiania?

 103. Fajna analiza, trochę zwiększyliście moje wątpliwośc co do Bagoutinova. Nie ulegałem jego "hype" w zakładach bukmacherskich na forum, jednak postanowiłem dzisiaj zagrać to za 75% stawki standardowej… i po tej analizie mam więcej wątpliwości.

  Szkoda,że nazwaliście to Czynnikiem X, bo to trochę pachnie kopiowaniem Slipmycha.

  I dlaczego pominęliscie Koscheck vs Woodley? Według Was walka nie warta obstawiania?

 104. Nie postawię tym razem na Ruska, może i wariat z niego, ale za mały. Kasa poszła (w dużej ilości) jedynie na GSP :].

 105. Nie postawię tym razem na Ruska, może i wariat z niego, ale za mały. Kasa poszła (w dużej ilości) jedynie na GSP :].

 106. I dlaczego pominęliscie Koscheck vs Woodley? Według Was walka nie warta obstawiania?

  bo to rzut monetą?

 107. I dlaczego pominęliscie Koscheck vs Woodley? Według Was walka nie warta obstawiania?

  bo to rzut monetą?

 108. BetSafe to jakiś wasz sponsor? Nie pytam ze złośliwości tylko z ciekawości, bo już któys raz widze rózne tematy z nim związane.

 109. BetSafe to jakiś wasz sponsor? Nie pytam ze złośliwości tylko z ciekawości, bo już któys raz widze rózne tematy z nim związane.

 110. Szkoda,że nazwaliście to Czynnikiem X, bo to trochę pachnie kopiowaniem Slipmycha.

  Wy wstydu nie macie czy jak? My nazwaliśmy? Wyrażenie "Czynnik X" w tego typu analizie (dokładnie tego typu) pojawiło się na MMARocks już w 2009 roku. http://www.mmarocks.pl/lyoto-machida/pod-lupa-evans-vs-machida/ – jeżeli już kopiuję kogoś to Jakuba Bijana. Czy Drogi Hubercie teraz mam iść do analiz Slipmycha i nazwać go kserobojem wyrażeń zakorzenionych w 40 edycjach "Pod Lupą"? Nie pomyliło się Wam coś?

 111. Szkoda,że nazwaliście to Czynnikiem X, bo to trochę pachnie kopiowaniem Slipmycha.

  Wy wstydu nie macie czy jak? My nazwaliśmy? Wyrażenie "Czynnik X" w tego typu analizie (dokładnie tego typu) pojawiło się na MMARocks już w 2009 roku. http://www.mmarocks.pl/lyoto-machida/pod-lupa-evans-vs-machida/ – jeżeli już kopiuję kogoś to Jakuba Bijana. Czy Drogi Hubercie teraz mam iść do analiz Slipmycha i nazwać go kserobojem wyrażeń zakorzenionych w 40 edycjach "Pod Lupą"? Nie pomyliło się Wam coś?

 112. Ja zawsze typuję tak, że wciskam tam gdzie jest dużo PINIENDZY do wygrania i nie bardzo nawet pamiętam co obstawiłem. Potem rano wstaje i patrzę czy coś wygrałem. Zwykle nie wygrywam.

  Dżizas przecież ten Czynnik X, pochodzi od X-Factor, czyli coś eXtra. Ciężko tu mówić o zgapianiu

 113. Ja zawsze typuję tak, że wciskam tam gdzie jest dużo PINIENDZY do wygrania i nie bardzo nawet pamiętam co obstawiłem. Potem rano wstaje i patrzę czy coś wygrałem. Zwykle nie wygrywam.

  Dżizas przecież ten Czynnik X, pochodzi od X-Factor, czyli coś eXtra. Ciężko tu mówić o zgapianiu

 114. Z tym czynnkiem X – true, ktoś tu nieuważnie spoglądał na stare odcinki z serii"pod lupą", której już dawno nie widzieliśmy…

 115. Z tym czynnkiem X – true, ktoś tu nieuważnie spoglądał na stare odcinki z serii"pod lupą", której już dawno nie widzieliśmy…

 116. dlaczego pominęliscie Koscheck vs Woodley?

  Tak jak omijam szerokim łukiem kolektury Lotto, tak nie mam zamiaru inwestować swoich pieniędzy w walkę, której wynik można typować na zasadzie "chybił-trafił". Kto ma szczęście i dobrze trafi, ten będzie szczęśliwy, bo kursy na obu zawodników są dosyć ciekawe.

  Co przemawia na korzyść Woodleya?
  – świetnie wyglądał na ważeniu,
  – jest młodszy i teoretycznie powinien mieć większy głód walki,
  – powinien być minimalnie szybszy i bardziej eksplozywny.

  Atuty "Kosa":
  – lepsza kondycja,
  – większe doświadczenie.

  Obaj są zapaśnikami i obaj walczą w podobnym stylu. Prawdopodobnie skończy się decyzją po nudnej walce. Współczuje sędziom punktowym, bo niuanse mogą mieć spory wpływ na końcowy werdykt.

 117. dlaczego pominęliscie Koscheck vs Woodley?

  Tak jak omijam szerokim łukiem kolektury Lotto, tak nie mam zamiaru inwestować swoich pieniędzy w walkę, której wynik można typować na zasadzie "chybił-trafił". Kto ma szczęście i dobrze trafi, ten będzie szczęśliwy, bo kursy na obu zawodników są dosyć ciekawe.

  Co przemawia na korzyść Woodleya?
  – świetnie wyglądał na ważeniu,
  – jest młodszy i teoretycznie powinien mieć większy głód walki,
  – powinien być minimalnie szybszy i bardziej eksplozywny.

  Atuty "Kosa":
  – lepsza kondycja,
  – większe doświadczenie.

  Obaj są zapaśnikami i obaj walczą w podobnym stylu. Prawdopodobnie skończy się decyzją po nudnej walce. Współczuje sędziom punktowym, bo niuanse mogą mieć spory wpływ na końcowy werdykt.

 118. Dunham – Cerrone.

  w Cerrone wystarczy wejść niczym dzik w żołędzie, po czym zebrać krwawe żniwo

  I ja dokładnie tak uważam. Nie zgadzam się, że Guillard nie ma szklankej szczęki. Gdyby był odrobinę bardziej wytrzymały, to Cowboy leżałby nieprzytomny. Ktoś, kto tańczy po 1 ciosie od Joe Lauzona nie może mieć twardego łba. Ogólnie największym problemem Cerrone jest jego tragiczna obrona. Jeśli Dunham ruszy do ataku, bijąc w różnych płaszczyznach, to Cowboy się pogubi, poplącze i tyle z tego wyjdzie. Moim faworytem 60-40 jest Dunham. Obawiam się tego, czy sędziowie nie będą ślepi po raz kolejny (Dunham – Grant/dos Anjos), jednak uważam, że gra jest warta świeczki po takim kursie.

  A ja postawiłem na Kosa. Mam wrażenie, że Woodley jest przereklamowany przez ten knockout na Hieronie.

 119. Dunham – Cerrone.

  w Cerrone wystarczy wejść niczym dzik w żołędzie, po czym zebrać krwawe żniwo

  I ja dokładnie tak uważam. Nie zgadzam się, że Guillard nie ma szklankej szczęki. Gdyby był odrobinę bardziej wytrzymały, to Cowboy leżałby nieprzytomny. Ktoś, kto tańczy po 1 ciosie od Joe Lauzona nie może mieć twardego łba. Ogólnie największym problemem Cerrone jest jego tragiczna obrona. Jeśli Dunham ruszy do ataku, bijąc w różnych płaszczyznach, to Cowboy się pogubi, poplącze i tyle z tego wyjdzie. Moim faworytem 60-40 jest Dunham. Obawiam się tego, czy sędziowie nie będą ślepi po raz kolejny (Dunham – Grant/dos Anjos), jednak uważam, że gra jest warta świeczki po takim kursie.

  A ja postawiłem na Kosa. Mam wrażenie, że Woodley jest przereklamowany przez ten knockout na Hieronie.

 120. @Puczi

  Zgadzam się, ze "Kowboj" ma dziurawą gardę, ale… Dunham w tej materii dużo gorszy nie jest, o czym świadczy między innymi jego walka z, nomen omen, Guillardem. Evan daje się trafiać, co w połączeniu ze ślamazarnym tempem, w którym zaczyna walki może mieć spory wpływ na przebieg pojedynku. Jak ja to widzę? Walka zaczyna się cios za cios, jednak to lepszy technicznie Cerrone częściej i czyściej trafia (mam nadzieję, ze nie zapomni o swoich highkickach, bo są na prawdę wyborne). To sprawia, że rozluźnia się i bez skrępowania walczy dalej, także przyspieszenie i zwiększenie presji przez Dunhama nie będzie mu straszne. Liczę, że Donaldowi uda się urwać dwie rundy. Najbardziej obawiam się, że Evan, wbrew temu co do tej pory robił, zacznie walkę "z przytupem" od samego początku, ale jestem dobrej wiary.

 121. @Puczi

  Zgadzam się, ze "Kowboj" ma dziurawą gardę, ale… Dunham w tej materii dużo gorszy nie jest, o czym świadczy między innymi jego walka z, nomen omen, Guillardem. Evan daje się trafiać, co w połączeniu ze ślamazarnym tempem, w którym zaczyna walki może mieć spory wpływ na przebieg pojedynku. Jak ja to widzę? Walka zaczyna się cios za cios, jednak to lepszy technicznie Cerrone częściej i czyściej trafia (mam nadzieję, ze nie zapomni o swoich highkickach, bo są na prawdę wyborne). To sprawia, że rozluźnia się i bez skrępowania walczy dalej, także przyspieszenie i zwiększenie presji przez Dunhama nie będzie mu straszne. Liczę, że Donaldowi uda się urwać dwie rundy. Najbardziej obawiam się, że Evan, wbrew temu co do tej pory robił, zacznie walkę "z przytupem" od samego początku, ale jestem dobrej wiary.

 122. Nie chce się gifów szukać to trzeba po gmoszemu analizy robić robić : D Jeszcze tyle prognoz przed galą nie czytałem, nigdy : ) nie wiem czy w końcu coś w ogólę dzisiaj zagram, bo już mam mętlik w głowie absolutny:-)

 123. Nie chce się gifów szukać to trzeba po gmoszemu analizy robić robić : D Jeszcze tyle prognoz przed galą nie czytałem, nigdy : ) nie wiem czy w końcu coś w ogólę dzisiaj zagram, bo już mam mętlik w głowie absolutny:-)

 124. midern – będzie typowanie redakcji jak zawsze

  maryjan – gify dojdą, przed tym typowaniem nie starczyło już czasu no i to nowy cykl u nas więc będzie się rozwijał:)

 125. midern – będzie typowanie redakcji jak zawsze

  maryjan – gify dojdą, przed tym typowaniem nie starczyło już czasu no i to nowy cykl u nas więc będzie się rozwijał:)

 126. maryjan to tak jak ja ,niby juz zagralem ale mam chec dorzucic rorego przez dec ,ale sie zastanawiam bo mam w grze juz kupon z rorym rampage + minakov + rory do wygrania 50 moze zagrac za 50 przez dec jak wygra przez cokolwiek to maly minus a jak przez dec to spory plus :Pa jak przegra to juz dupa:):-)

  te anazlizy beda tylko UFC czy tez innych gal?

 127. maryjan to tak jak ja ,niby juz zagralem ale mam chec dorzucic rorego przez dec ,ale sie zastanawiam bo mam w grze juz kupon z rorym rampage + minakov + rory do wygrania 50 moze zagrac za 50 przez dec jak wygra przez cokolwiek to maly minus a jak przez dec to spory plus :Pa jak przegra to juz dupa:):-)

  te anazlizy beda tylko UFC czy tez innych gal?

 128. Już teraz wiem, dlaczego Szady siedziałeś cicho przez ostatnie dni. Propsy za wkład 🙂

  Dobry materiał panowie. Mam nadzieję, że będzie cykliczny. Dobrze by też było, jeśli udałoby się Wam wstawiać go trochę wcześniej, niż na kilka godzin przed galą, bo wiele ludzi, ( zaliczam się do nich i ja ) nie czeka do ostatniej chwili ze względu na częste wahania kursów, co mieli postawić – postawili i tekst ten traktują bardziej jako porównanie typowań własnych z typowaniami redakcji (bądź Szadego ) niż analityczną pomoc w obstawianiu. 😉

 129. Już teraz wiem, dlaczego Szady siedziałeś cicho przez ostatnie dni. Propsy za wkład 🙂

  Dobry materiał panowie. Mam nadzieję, że będzie cykliczny. Dobrze by też było, jeśli udałoby się Wam wstawiać go trochę wcześniej, niż na kilka godzin przed galą, bo wiele ludzi, ( zaliczam się do nich i ja ) nie czeka do ostatniej chwili ze względu na częste wahania kursów, co mieli postawić – postawili i tekst ten traktują bardziej jako porównanie typowań własnych z typowaniami redakcji (bądź Szadego ) niż analityczną pomoc w obstawianiu. 😉

 130. @Zychal

  Głównie UFC. Myślę, że wobec KSW też nie będziemy obojętni. 🙂

  @Pietagoras

  Ja bym wolał "wypuszczać" analizy dopiero po tym jak Betsafe poda pełną ofertę kursów na całą galę. Mamy zamiar analizować nie tylko kursy na zwycięstwo konkretnego zawodnika, ale i zakłady specjalne typu: "Rundy powyżej/poniżej" czy metody zwycięstw, a te pojawiają się na kilka dni przed galą. Przyznaję, że sobota to trochę późno, ale nieraz może się nie udać szybciej. Projekt dopiero startuje, wszystko się może pozmieniać, także wszelkie sugestie mile widziane. 🙂

 131. @Zychal

  Głównie UFC. Myślę, że wobec KSW też nie będziemy obojętni. 🙂

  @Pietagoras

  Ja bym wolał "wypuszczać" analizy dopiero po tym jak Betsafe poda pełną ofertę kursów na całą galę. Mamy zamiar analizować nie tylko kursy na zwycięstwo konkretnego zawodnika, ale i zakłady specjalne typu: "Rundy powyżej/poniżej" czy metody zwycięstw, a te pojawiają się na kilka dni przed galą. Przyznaję, że sobota to trochę późno, ale nieraz może się nie udać szybciej. Projekt dopiero startuje, wszystko się może pozmieniać, także wszelkie sugestie mile widziane. 🙂

 132. @Tomasz Chmura

  Spokojnie. Faktycznie, zapomniałem,że Yoshi używał tego sformułowania. Dawno nie czytałem żadnego pod lupą i to mi sie bardziej kojarzyło z analizami Slipmycha. Najmocniej przepraszam, bez zbędnych nerwów 🙂

 133. Zamiast się wykłócać, kto i co zrobił pierwszy (czy kto stoi tam, gdzie stało ZOMO), może lepiej podyskutować o najbliższej gali? 🙂

  Jest wśród czytających ktoś, kto postawił na Chaela Sonnena? Kurs 2.50 kuszący. Ja się do samego końca zastanawiałem, jednak ciągle mnie coś odciągało od tego pomysłu, a to jak Rashad wyglądał dobrze na ważeniu postawiło kropkę nad i.

 134. Ja stawiałem na Evansa, będzie górował nad Sonnenem warunkami fizycznymi, jednak to nie jest waga naszego ulubieńca, można porównać walkę JJ vs Evans i JJ vs Sonnen. Moim zdaniem Evans ma w tej walce 75% szanse na zwycięstwo.

 135. Postawiłem na wygraną Lawlera przez cokolwiek, bo wtedy nie było jeszcze kursu wygranej przez KO, gdyby był obstawiłbym go, ponieważ i moim zdaniem the Ruthless może wygrać tylko przez KO.

 136. Jeżeli to ma być początek takiej bet-miesiączki to fajna inicjatywa. Nawet z rysowaniem strzałek ala treneiro Gmoch : D No i fajnie że coraz więcej ludzi bierze się do roboty wespół, ja czasami nie dowierzam w ludzi ale tutaj zostałem nie raz zadziwony:-)

 137. Z tej gali zagrałem 3 kupny: Bagautinov – wygrana, Cerrone – wygrana, MacDonald – wygrana przez decyzję, także gala na małym plusie. Paradoksalnie, tego ostatniego kuponu byłem najbardziej pewny.

  Nie zawiodła mnie intuicja – "Kowboj" powrócił i to w świetnym stylu. Był ogień. 🙂 Mam nadzieję, że porzuci zamiary zejścia do niższej kategorii, bo w wadze lekkiej może jeszcze trochę namieszać.

  @Pietagoras

  Gratuluję trafionego Lawlera. 🙂 Kurs 4.00 – kosmos.

 138. ja gralem bagutinova na singlu

  cerone + woodley ( Szady dzieki bo mialem stawiac na dunhama)

  gsp + evans

  175 do przodu

  nie weszlo tylko rory + minakov + jaskosn z belatora

 139. Harris obstawiony mam nadzieje za Rani wygra z finem 😛

  a co do Strusa to chyba sie zgodze i postawie ta dniowke :-)kurs na matta za slaby zeby grac

 140. mysle, ze Strus zostanie zameczony na glebie

  Jest takie prawdopodobieństwo, dlatego odradzam wchodzenie w to "grubo".

  Moje kupony, które mam aktualnie w grze (wszystkie za tą samą standardową stawkę):

  Nate Diaz, kurs 2.37

  Tom Niinimaki, 2.15

  Maximo Blanco 1.58 + Abu Azaitar 1.57 = AKO 2.48

  Walter Harris, 2.75

  Piotr Strus, 2.50

 141. Moje kupony, które mam aktualnie w grze (wszystkie za tą samą standardową stawkę):

  Nate Diaz, kurs 2.37

  Tom Niinimaki, 2.15

  Maximo Blanco 1.58 + Abu Azaitar 1.57 = AKO 2.48

  Walter Harris, 2.75

  Piotr Strus, 2.50

  Cześć, dobra robota panowie, ale ogólnie znacznie bardziej podobało mi się jakbyście wrzucali typy razem ze wszystkimi w dziale zakłady bukmacherskie, jak to Szady robił wcześniej, bo niestety z kursów, które tu Szady podałeś można zagrać tak na prawdę tylko Harrisa po lepszym, reszta już gorsze. Ja jestem dopiero początkujący jeśli chodzi o mma i się nie wychylam, ale z czasem też będę próbował coś grać samodzielnie, ale na razie próbuję to co tutaj na forum wyłapie 🙂

  Nie twierdzę, że ta inicjatywa jest zła, ale wolałbym nawet krótkie opisy kilka zdań, bądź nawet bez, w dziale o zakładach, a później na przykład tak jak tu lub poprzednio przed galą, dłuższy opis, no ale pewnie traci to klimat wyczekiwania na artykuł jak byście te kilka zdań napisali wcześniej 🙂

  Pozdrawiam i powodzenia:-)

 142. Chciałem grać Raniego, ale znów masa wątpliwości po tym wpisie. Rozmyśliłem się już i chyba nie zagram ani jednego ani drugiego. Ewentualnie puszczę Maximo Blanco na singlu na tą galę, bo Maynard też się wydaje troche niepewny. Szkoda,że nie opisywaliście tej walki. Dobra robota.

 143. No, cykl jak się patrzy : ) Szady, jestem pod wrażeniem. Właściwie to jesteś żółtodziub ; ) ale profesjonalne podejście do sprawy masz bez dwóch zdań. Aż mi wstyd i chylę czoła bo mógłbyś być moją kopią, a ja jestem twoim obserwatorem:-) Do wszystkiego trzeba mieć dystans, ty go masz, masz oprócz tego jeszczę chęć zabawy, tego nie mają "zawodowcy". Tomasza Chmurę też pochwalę, ale to już jak chwalić Wołoszańskiego:-)

  🙂

 144. eee… średnio mnie te analizy przekonują…
  Dlatego postawię wg mojego przeczucia (jak to często bywa) ;D

  P.S Będzie możliwość postawienia na Grabowskiego gdzieś?

 145. @Hubi

  Starcie Diaz – Maynard w mojej ocenie jest bardzo wyrównane, dlatego przy podziale szans 50/50, kurs 2.37 wydał mi się bardziej atrakcyjny do zaryzykowania. W aktualnym 2.17 jest jeszcze "value", ale nie jest to aż taka okazja, by to proponować ludziom by obstawiali. Ja w poprzedniej, tej i kolejnych analizach polecałem i mam zamiar polecać te kursy, z których, po pierwsze – sam korzystam, a po drugie – mam spore przekonanie, że "wejdą". Tutaj te dwa warunki nie są spełnione.

  Może nie wszyscy wiedzą, ale Diaz z Maynardem spotykali się w klatce już dwukrotnie. Pierwsze ich starcie miało miejsce w półfinałach The Ultimate Fightera 5 w 2007 roku. Wtedy Maynard dominował, jednak władował się pechowo w poddanie i musiał klepać. Druga walka z 2010 roku była strasznie wyrównana i wynik tak na prawdę mógł pójść w dwie strony. Co warte odnotowania, bój toczył się w stójce. Grey prawdopodobnie bał się powtórki scenariusza z poprzedniej walki i nie odwoływał się do swoich zapasów. Czy teraz będzie podobnie? Mam taką nadzieję, bo Nate od tamtego czasu poprawił się boksersko, z kolei jego rywal sprawia wrażenie wypalonego i zmęczonego kontuzjami. Nawet jak Maynard pójdzie po obalenie to jest szansa, że znowu się właduje w poddanie. Ale jak już wielokrotnie pisałem: walka walce nierówna. Mimo, że wiemy sporo o obu fighterach, to scenariusz akurat tego starcia bardzo ciężko przewidzieć.

  Z innej strony patrząc – obaj w swoich ostatnich walkach zaprezentowali się tragicznie i cholera wie, co im teraz siedzi w głowie i z jakim nastawieniem wyjdą do tej walki. Chciałbym zaobaczyć Diaza w dyspozycji z walki z Cerrone – deklasującego rywala w stójce, w przerwach między rundami pokazującego "fucka" w stronę przeciwnika. 🙂

  @Maryjan

  [​IMG]

  🙂

 146. Wydaje mi się, że Gray jest zdecydowanym faworytem. Gdybym miał stawiać kasę na TUF 18, to zastanawiałbym się na Rakoczy po 3.00 :D.

 147. Gdybym miał stawiać kasę na TUF 18, to zastanawiałbym się na Rakoczy po 3.00 :D.

  Ja mam Rakoczy w singlu. Pena dalej pozostaje faworytem, ale kurs 3.00 jest godny uwagi.

  Z nowych nabytków TUFa mam też kupon Holdsworth + Duke.

  Oboje mają duży potencjał. Holdsworth na codzień trenuje w Team Alpha Male. Trenuje z czołówką dywizji lekkich, co widać. Zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Znalazł się w finale zasłużenie i jestem przekonany, że w przyszłości dołączy do grupy kolegów z teamu oscylujących w granicach walki o pas.

  Grant jest zawodnikiem, którego nie można lekceważyć. Walczy agresywnie, ma dziką stójce, jest też dobry i w parterze. Mocno zdominował Louis'a Fisette. Sęk w tym, że Holdsworth to nie Fisette, wydaje się być lepszy we wszystkich płaszczyznach od Granta.

  Drugim typem jest Jessamyn Duke. Ostatni sezon zapamiętam dzięki jej walce z Raquel Pennington.( notabene jej walka jest też godna pomysłu obstawienia 😉 ) Zarówno Duke, jak i Morgan to zawodniczki, które preferują stójkę, więc tam rozegra się głównie walka.

  Duke ma charakter do walki i umiejętności. Posiada też spory zasób ciosów i często używa nóg ( częstotliwość prawie jak Condit ) Wie jak używać kolan i łokci, umie się też odnaleźć w klinczu.

  Morgan będzie łatwiejszym wyzwaniem dla Duke niż Pennington. Jest delikatniejszej budowy, ciosy też nie będą urywały głowy, jak w ostatniej walce. Słabością Morgan jest to, że stójka opiera się głównie na technikach bokserskich. Styl walki ma też mniej ofensywny od Jessamyn, więc zarówno kontrola oktagonu, jak i punktacja walki powinna być po stronie Duke. Co do parteru, Jessamyn wydaje się też kulać lepiej. Dla mnie ta walka się skończy z wynikiem Jessamyn Duke przez jednogłośną decyzję ( bądź poddanie ). 😉

 148. @up, no nie wiem. Byłbym w stanie postawić pieniądze na cyborgową przeciwko niektórym z fighterów z męskiej dywizji. 😉 … a na Carmouche też się przejechałem :/

 149. @up, no nie wiem. Byłbym w stanie postawić pieniądze na cyborgową przeciwko niektórym z fighterów z męskiej dywizji. 😉 … a na Carmouche też się przejechałem :/

 150. Oj tam, walki kobiet to świetny sposób na zarobek. 🙂 Wystarczy stawiać przeciwko faworytkom. Eye, Andrade, Nunes i Davis elegancko wygrały, a kursy były smakowite. 🙂

 151. Moje typy zamieszczone powyżej (Holdsworth, Pennington, Duke) weszły. 😉 Co do Rakoczy, poległa, ale kurs za małą kwotę był godny uwagi 😉

 152. Heh, często tak mam, że kupony, których jestem najmniej pewny dosyć łatwo wchodzą. Tym razem tak było z Natem Diazem. Tak jak pisałem – w tej walce mogło się zdarzyć wszystko. Jak ktoś przewidział TKO w pierwszej rundzie to gratuluję. 🙂

  Rozważam obstawienie Luiza Cado Simona z najbliższego KSW. Kurs 3.45 jest wzięty z kosmosu. Mam wrażenie, ze niektórzy mylą Cado z Benem Lagmanem. Brazylijczyk pokazał się z dobrej strony w swojej pierwszej walce w Polsce, także w innych walkach, w których go widziałem prezentował się co najmniej przyzwoicie. Może być sporym zagrożeniem w stójce. Potrafi punktować ciosami prostymi (w najbliższym starciu to nie powinno być trudne ze względu na sporą przewagę zasięgu), ale też nie boi się wchodzić w częste wymiany; bije mocno i raz po raz rzuca obszernymi cepami. W szale bitewnym zdarza mu się zapominać o obronie, ale ma dość wytrzymałą szczękę, a Moks nie ma nokautującego ciosu. Dla mnie jest takim "uboższym krewnym" Diego Sancheza – uwielbia browl i w każdą walkę wkłada 100% serca.

  Przegrał z Rafaelem Carvalho (bilans MMA: 8 zwycięstw, 1 porażka), jednak nie pokazał się wtedy źle. Całą walkę wygrywał, trafiał celniej i mocniej oponenta, który często ratował się wymęczającym klinczem. Niestety pod koniec drugiego starcia popełnił kilka błędów, które zaważyły na końcowym wyniku. Parter Simona też nie jest na złym poziomie i gość też potrafi zaskakiwać różnymi sztuczkami. Zdarzało się, że po tym jak dawał się obalić szybko szedł po skrętówkę.

  Simon ma dopiero 20 lat, zawodowo walczy od ponad dwóch i cały czas się rozwija. Uważam go za utalentowanego fightera. W najbliższej walce kluczowe będzie submission defence Brazylijczyka. Jeśli nie da się nabrać na żadną skrętówkę czy nie wpadnie w gilotynę, to może być różnie. Moks oczywiście jest faworytem, ale grania tego po kursie 1.28 odradzam, bo tam nie ma żadnego value.

  PS. Myślę też nad Olim Thompsonem.

  Abu Azaitar to chyba największy pewniak gali. Szkoda, że Blanco zepsuł mi kupon z nim, bo udało mi się wyhaczyć ładny kurs 1.57.

 153. Barry vs Palelei największa zagadka gali jak dla mnie na pewno będzie nokaut tylko pytanie w którą strone.Postawiłem na Barrego sugerując się większym obyciem na galach UFC.Bethe będzie betem gali i liczę na jej wygraną.

 154. Tym razem coś średnie te typy. Ta gaka obfituje w całą masę potencjalnych value, ale ten typ z walką w HW to akurat taki strzał w kolano. Soa to ogór, nawet zeta nie postawię na tego leszcza po jego pierwszej walce w UFC :D.

  Fajne zestawienia do typowania to:

  185 lbs: Dylan Andrews (17-4) vs. Clint Hester (8-3)
  135 lbs: Julie Kedzie (16-12) vs. Bethe Correia (6-0)
  205 lbs: Mauricio Rua (21-8) vs. James Te Huna (16-6)
  185 lbs: Caio Magalhaes (6-1) vs. Nick Ring (13-2)

  I oczywiście Jotko za 2,75 :D.

 155. Co tu dużo pisać propsy za artykuł, analiza wnikliwa, podejście jak najbardziej profesjonalne. Słowa uznania za profesjonalizm w podejściu do tematu kieruje głównie w stronę Szadego, do Ciebie Tomaszu Ch. oczywiście też, ale jak to maryjan trafnie ujął " Wołoszański', to "Wołoszański", taka praca Panie. 😉

  Co do samych typów,to o Bethy Correia smaruję na forum pozytywy od dwóch dni. Zgadzam się z opinią w stu procentach. Za samą argumentację powinien świadczyć fakt, że postawiłem na nią 40 GBP w singlu.

  Na walkę Barry vs Palelei nie stawiam. To może pójść w obie strony, co przy w miarę stonowanym kursie nie przedstawia się atrakcyjnie bukmachersko.

 156. Tomaszu, ja wiem, że to nie Twoja wina. Po prostu Szady był szybszy i podprowadził atrakcyjniejszy kurs. Na Palalei miałem stawiać do czasu, kiedy natknąłem się na bardziej atrakcyjną ofertę ( Correia ). Postanowiłem wtedy anulować wątpliwe typy ( Hunt, Palelei ) i włożyć wszystko w moim zdaniem lepsze value. A że się odgryziesz na następnej gali, nie wątpię. 😉

 157. Przepraszam, ze tak późno, ale byłem "unplugged" i kto wie, czy za chwilę mnie nie odłączą. Moje kupony (wszystko standardowa stawka – oprócz Cado, którego puściłem za połowę "standardu"):

  Correira 2.85
  Te Huna 1.88
  Hester 2.26
  Big Foot 1,72
  Mizugaki + Scoggins 1.92
  Strus 2.50
  Azaitar 1.45
  Thompson + Azaitar 2.03
  Cado Simon 3.45

 158. Orestos, pisałem już na forum wcześniej, że mam Oliego na kuponie i trochę tego żałuję, ale niech się dzieje co chce – nie będę robić kontrkuponu. 🙂

 159. @Zychal

  Oczywiście, że nie mam zakazu. 🙂 Nie udzielam się tylko w temacie bukmacherskim, bo nie podobało mi się w jaki sposób prowadzący go się do mnie odnosił i w sumie tyle w tej kwestii.

 160. @Zychal

  Oczywiście, że nie mam zakazu. 🙂 Nie udzielam się tylko w temacie bukmacherskim, bo nie podobało mi się w jaki sposób prowadzący go się do mnie odnosił i w sumie tyle w tej kwestii.

 161. Ja nie jestem drażliwy – po prostu nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. 🙂 I skończmy ten pudelkowy temat. 😉

  Nie było możliwości się ustosunkować do analizy Tomka, ale w sumie w zupełności się z nią zgadzam. Dodam tylko, że warto sobie przypomnieć (albo obejrzeć pierwszy raz, jeśli ktoś jeszcze nie widział) walkę Barry'ego z Cheickiem Kongo. Polecam!

 162. Ja nie jestem drażliwy – po prostu nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. 🙂 I skończmy ten pudelkowy temat. 😉

  Nie było możliwości się ustosunkować do analizy Tomka, ale w sumie w zupełności się z nią zgadzam. Dodam tylko, że warto sobie przypomnieć (albo obejrzeć pierwszy raz, jeśli ktoś jeszcze nie widział) walkę Barry'ego z Cheickiem Kongo. Polecam!

 163. Hahaha, aż muszę zobaczyć ten pojedynek grubasów-ogórasów. Ale mi trafiło się więcej value, a poza tym były lepsze :-).

  "Fajne zestawienia do typowania to:

  185 lbs: Dylan Andrews (17-4) vs. Clint Hester (8-3) OK, choć jak widzę na farcie
  135 lbs: Julie Kedzie (16-12) vs. Bethe Correia (6-0) OK
  205 lbs: Mauricio Rua (21-8) vs. James Te Huna (16-6) – LIPA, kiczowaty bet.
  185 lbs: Caio Magalhaes (6-1) vs. Nick Ring (13-2) – OK

  I oczywiście Jotko za 2,75 :D. – OK "

 164. Hahaha, aż muszę zobaczyć ten pojedynek grubasów-ogórasów. Ale mi trafiło się więcej value, a poza tym były lepsze :-).

  "Fajne zestawienia do typowania to:

  185 lbs: Dylan Andrews (17-4) vs. Clint Hester (8-3) OK, choć jak widzę na farcie
  135 lbs: Julie Kedzie (16-12) vs. Bethe Correia (6-0) OK
  205 lbs: Mauricio Rua (21-8) vs. James Te Huna (16-6) – LIPA, kiczowaty bet.
  185 lbs: Caio Magalhaes (6-1) vs. Nick Ring (13-2) – OK

  I oczywiście Jotko za 2,75 :D. – OK "

 165. Graty za Correire, też chciałem postawić ją i Hestera – ale już kasy nie miałem na buku :C
  Wyszedłem na -1zł, bo kierwa połączyłem Shoguna z under 1,5 w Bader/Perosh. Za to hajs zgarnąłem na over 1,5 Hunt/Silva.

 166. Graty za Correire, też chciałem postawić ją i Hestera – ale już kasy nie miałem na buku :C
  Wyszedłem na -1zł, bo kierwa połączyłem Shoguna z under 1,5 w Bader/Perosh. Za to hajs zgarnąłem na over 1,5 Hunt/Silva.

 167. Ajajaj! Aż mnie skręcało, jak Palelei, Hester i Correia na których postawiłem w lidze wchodzą po zajebistych kursach, a ja nie mam z tego ani grosza :/ ale postanowienie to postanowienie. Do końca roku odpuszczam bukmachera.

 168. Ajajaj! Aż mnie skręcało, jak Palelei, Hester i Correia na których postawiłem w lidze wchodzą po zajebistych kursach, a ja nie mam z tego ani grosza :/ ale postanowienie to postanowienie. Do końca roku odpuszczam bukmachera.

 169. To był piękny weekend. Z 9 kuponów nie weszły tylko 2, z czego jeden był za połowę stawki.

  Jestem z siebie dumny, że udało mi się tak dobrze rozpracować walkę Correira – Kedzie. Nawet split-decision przewidziałem. 🙂

  Piotrek Strus, którego polecałem w poprzedniej analizie Betsafe też wszedł po bardzo ładnym kursie. 🙂

 170. To był piękny weekend. Z 9 kuponów nie weszły tylko 2, z czego jeden był za połowę stawki.

  Jestem z siebie dumny, że udało mi się tak dobrze rozpracować walkę Correira – Kedzie. Nawet split-decision przewidziałem. 🙂

  Piotrek Strus, którego polecałem w poprzedniej analizie Betsafe też wszedł po bardzo ładnym kursie. 🙂

 171. Dzięki Szady za polecenie Strusa. Pewnie postawiłbym na Horwitcha, co do Correia, to za nią propsów ode mnie nie dostaniesz, bo obaj sami ją wyhaczyliśmy bez pomocy innych. :-). Pozdro

 172. Dzięki Szady za polecenie Strusa. Pewnie postawiłbym na Horwitcha, co do Correia, to za nią propsów ode mnie nie dostaniesz, bo obaj sami ją wyhaczyliśmy bez pomocy innych. :-). Pozdro

 173. Pietagoras, mam już jeden typ na najbliższą galę UFC na zawodnika, który na tapology jest underdogiem i mam nadzieję, że dla bukmacherów też taki będzie. Ciekawe, czy tym razem też się tak zdarzy, że będę miał już napisaną analizę i czekał na publikację, a Ty mnie uprzedzisz na forum. 🙂

 174. Pietagoras, mam już jeden typ na najbliższą galę UFC na zawodnika, który na tapology jest underdogiem i mam nadzieję, że dla bukmacherów też taki będzie. Ciekawe, czy tym razem też się tak zdarzy, że będę miał już napisaną analizę i czekał na publikację, a Ty mnie uprzedzisz na forum. 🙂

 175. rozumiem, ze Court McGee broni sie sam, na niego kurs rowniez byl wysoki w pewnym momencie, a za chwile zaczal dyrastycznie spadac… 🙂

  zgadzam sie z analiza Greena. w walce Faber – MacDonald jestem tak rozdarty, ze nie wiem kogo mialbym obstawic, obu lubie. ciekaw jestem tego Makovsky'ego.

  na Castillo nikt nie liczy? :>

 176. rozumiem, ze Court McGee broni sie sam, na niego kurs rowniez byl wysoki w pewnym momencie, a za chwile zaczal dyrastycznie spadac… 🙂

  zgadzam sie z analiza Greena. w walce Faber – MacDonald jestem tak rozdarty, ze nie wiem kogo mialbym obstawic, obu lubie. ciekaw jestem tego Makovsky'ego.

  na Castillo nikt nie liczy? :>

 177. Green zagrany co to reszy to stawialem na johnsons i fabera w dublu i na moje oko ma spora sznse na wejscie.

  dobra robota:P

 178. Green zagrany co to reszy to stawialem na johnsons i fabera w dublu i na moje oko ma spora sznse na wejscie.

  dobra robota:P

 179. Podoba mi się analiza Fabera z Macdonaldem chyba jeden z nielicznych na forum zagrałem Maydaya bo zawsze jestem za młodymi wilkami i jestem przekonany ,że to jest jego czas choć porażka z Urijahem nie jest żadną ujmą.Co do Makovskiego to może być różnie jest Underdogiem przez duże U ale mam go chyba na jednym kuponie i taśmie spierdoli to płaczu nie będzie ale wole żeby zaskoczył i sprawił mała niespodziankę.Jeśli chodzi o walke o pas to wynik może iść w każdą ze stron ostatnio był split i czuje ,że teraz będzie podobnie chyba ,że któryś zaskoczy i będzie przed czasem.Postawiłem na Mysze ale Benevidez jak najbardziej nadaje się na mistrza.Najbardziej jestem pewien Greena i wyczuwam KO.

  Po raz kolejny świetna robota Panowie.

 180. Podoba mi się analiza Fabera z Macdonaldem chyba jeden z nielicznych na forum zagrałem Maydaya bo zawsze jestem za młodymi wilkami i jestem przekonany ,że to jest jego czas choć porażka z Urijahem nie jest żadną ujmą.Co do Makovskiego to może być różnie jest Underdogiem przez duże U ale mam go chyba na jednym kuponie i taśmie spierdoli to płaczu nie będzie ale wole żeby zaskoczył i sprawił mała niespodziankę.Jeśli chodzi o walke o pas to wynik może iść w każdą ze stron ostatnio był split i czuje ,że teraz będzie podobnie chyba ,że któryś zaskoczy i będzie przed czasem.Postawiłem na Mysze ale Benevidez jak najbardziej nadaje się na mistrza.Najbardziej jestem pewien Greena i wyczuwam KO.

  Po raz kolejny świetna robota Panowie.

 181. @baju

  Oczywiście mam kupon z McGee. 🙂 Zdążyłem wyhaczyć jak było 2.02.

  Court jest faworytem, ale Laflare'a nie można lekceważyć. To wyborny zapaśnik, który bardzo fajnie się pokazał w ostatniej walce. Obstawiam przeciwko nie mu ze względu na to, że wziął walkę w zastępstwie kilka tygodni temu, a McGee miał pełny obóż przygotowawczy + to, że w niższej kategorii dobrze się prezentuje i ma całkiem dobre tdd.

 182. @baju

  Oczywiście mam kupon z McGee. 🙂 Zdążyłem wyhaczyć jak było 2.02.

  Court jest faworytem, ale Laflare'a nie można lekceważyć. To wyborny zapaśnik, który bardzo fajnie się pokazał w ostatniej walce. Obstawiam przeciwko nie mu ze względu na to, że wziął walkę w zastępstwie kilka tygodni temu, a McGee miał pełny obóż przygotowawczy + to, że w niższej kategorii dobrze się prezentuje i ma całkiem dobre tdd.

 183. szady co tam jeszcze zagrales?, ukrywasz kupony:D:-)?

  Kiras@

  SZady zawsze ,,pokazywal" i jak pamiec mnie nie myli to zle na tyym nie wychodzil 🙂

 184. szady co tam jeszcze zagrales?, ukrywasz kupony:D:-)?

  Kiras@

  SZady zawsze ,,pokazywal" i jak pamiec mnie nie myli to zle na tyym nie wychodzil 🙂

 185. Szademu się pewnie udziela reguła mojego koleszki który nie pokazuje kuponów bo myśli ,że pokazywanie przynosi pecha i kupon mu wleci jak nikomu nie pokaże 🙂 oczywiście głupie żarty pucuj sie Szady co tam puściłeś 😀

  @Zychal dobrze o tym wiem 😀 robie sobie takie podśmiechujki małe

 186. Szademu się pewnie udziela reguła mojego koleszki który nie pokazuje kuponów bo myśli ,że pokazywanie przynosi pecha i kupon mu wleci jak nikomu nie pokaże 🙂 oczywiście głupie żarty pucuj sie Szady co tam puściłeś 😀

  @Zychal dobrze o tym wiem 😀 robie sobie takie podśmiechujki małe

 187. Dobrze wiecie, że ja się nigdy nie boję ujawniać swoich kuponów przed galą. 🙂

  Każdy za tą samą stawkę:
  Benavidez 2.07
  Mendes przez KO/TKO/DQ 1.85
  McGee 2.02
  Bowling 1.94
  Ozkilic + Jorgensen AKO 1.91
  Green 2.27

  Rozważam dołożenie trochę pieniążków na McGee i Greena. Na spokojnie to przemyślę do jutra wieczora.

 188. Dobrze wiecie, że ja się nigdy nie boję ujawniać swoich kuponów przed galą. 🙂

  Każdy za tą samą stawkę:
  Benavidez 2.07
  Mendes przez KO/TKO/DQ 1.85
  McGee 2.02
  Bowling 1.94
  Ozkilic + Jorgensen AKO 1.91
  Green 2.27

  Rozważam dołożenie trochę pieniążków na McGee i Greena. Na spokojnie to przemyślę do jutra wieczora.

 189. Pozwolę sobie skopiować co postawiłem:

  Johnson • 1,794
  Mendes/Lentz under 2,5 • 2,25
  McDonald • 2,35
  Lauzon/Danzig under 2,5 • 1,92
  Johnson + Mendes + Lauzon + Barboza + Healy • 6,78
  McKenzie • 3,0
  Healy + Mendes • 1,98

 190. Pozwolę sobie skopiować co postawiłem:

  Johnson • 1,794
  Mendes/Lentz under 2,5 • 2,25
  McDonald • 2,35
  Lauzon/Danzig under 2,5 • 1,92
  Johnson + Mendes + Lauzon + Barboza + Healy • 6,78
  McKenzie • 3,0
  Healy + Mendes • 1,98

 191. Mendes/Lentz under 2,5 • 2,25

  Podoba mi się. Teraz jest już mniej. Ja zagrałem na Mendes by KO/TKO i mam na to cały pojedynek. 😉 Ale w sumie ten Twój typ bardziej atrakcyjny się wydaje.

 192. Mendes/Lentz under 2,5 • 2,25

  Podoba mi się. Teraz jest już mniej. Ja zagrałem na Mendes by KO/TKO i mam na to cały pojedynek. 😉 Ale w sumie ten Twój typ bardziej atrakcyjny się wydaje.

 193. Ja mam powązny problem z wytypowaniem kogoś z walki wieczoru. Albo Demitrious wygra decyzją, albo będzie TKO od Benavideza.

  Faber raczej wygra z młodym McDonaldem, którego bardzo lubię. Ciekawe walki się zapowiadają, a OS kurde nie puszcza jej w TV ;/

  Bardzo dobra analiza panowie!

 194. Ja mam powązny problem z wytypowaniem kogoś z walki wieczoru. Albo Demitrious wygra decyzją, albo będzie TKO od Benavideza.

  Faber raczej wygra z młodym McDonaldem, którego bardzo lubię. Ciekawe walki się zapowiadają, a OS kurde nie puszcza jej w TV ;/

  Bardzo dobra analiza panowie!

 195. Jak dla mnie kurs na Uyenoyame również jest zawyżony, i nie wiem czy nie zaryzykować i nie puścić parę groszy.

 196. Jak dla mnie kurs na Uyenoyame również jest zawyżony, i nie wiem czy nie zaryzykować i nie puścić parę groszy.

 197. Kurwa McGee już za 1.75…. Leci kurs na łeb na szyję, chyba jednak nie postawię tego, bo powyżej dwóch było to warte ryzyka, a teraz nie widzę w tym aż tak atrakcyjnego kursu.

 198. Kurwa McGee już za 1.75…. Leci kurs na łeb na szyję, chyba jednak nie postawię tego, bo powyżej dwóch było to warte ryzyka, a teraz nie widzę w tym aż tak atrakcyjnego kursu.

 199. A gala Saffiedine vs Lim? Może byśmy ją odpuścili 😉 za dużo no-name'ów jak dla mnie 🙂

  Co na to reszta użytkowników?

 200. A gala Saffiedine vs Lim? Może byśmy ją odpuścili 😉 za dużo no-name'ów jak dla mnie 🙂

  Co na to reszta użytkowników?

 201. no szkoda, w podsumowaniu typera KSW było o tej gali, myślałem, że zadebiutuje, ale żeby nie siedzieć „o suchym ryju” rzucam to co gram:

  Edson Barboza + Abel Trujillo + Sam Stout + Urijah Faber = ako ~5 stawka : 3/10
  Bobby Green 2.27 stawka: 2/10
  Zach Makovsky 3.35 1/10
  Mac Danzig 2.45 2/10

 202. no szkoda, w podsumowaniu typera KSW było o tej gali, myślałem, że zadebiutuje, ale żeby nie siedzieć „o suchym ryju” rzucam to co gram:

  Edson Barboza + Abel Trujillo + Sam Stout + Urijah Faber = ako ~5 stawka : 3/10
  Bobby Green 2.27 stawka: 2/10
  Zach Makovsky 3.35 1/10
  Mac Danzig 2.45 2/10

 203. Przekonałem się do Barbozy i poszła szalona taśma (stawka standardowa):

  Barboza + Mendes + McGee + Jorgensen. AKO 3.86

  Nie pamiętam kiedy ostatnio postawiłem czwórkowy kupon, ale raz na jakiś czas można zaryzykować. 🙂

 204. Przekonałem się do Barbozy i poszła szalona taśma (stawka standardowa):

  Barboza + Mendes + McGee + Jorgensen. AKO 3.86

  Nie pamiętam kiedy ostatnio postawiłem czwórkowy kupon, ale raz na jakiś czas można zaryzykować. 🙂

 205. Ja za rok zaczynam typowanie, skończę osiemnastkę i zaczynie się zabawa 😀 Będe musiał ogarnąć parę spraw (typu kursy) i obstawiać będę chyba na necie.

  @Szadzior, wpadniesz z kuponem, bo McGee przegra 🙂

 206. Ja za rok zaczynam typowanie, skończę osiemnastkę i zaczynie się zabawa 😀 Będe musiał ogarnąć parę spraw (typu kursy) i obstawiać będę chyba na necie.

  @Szadzior, wpadniesz z kuponem, bo McGee przegra 🙂

 207. UFC on FOX 9: Johnson vs Benavidez 2

  7Kupon:

  1.Chad Mendes – Nik Lentz Typ1 Kurs:1.15

  2. Danny Castillo – Edson Barboza Typ2 Kurs:1.32

  3. Scott Jorgensen – Zach Makovsky Typ1 Kurs:1.33

  AKO:2.02 Stawka:podstawa

  dalem jeszcze cos takiego, mcgee lacznie mam za 100 licze na niego :)green za 50

 208. UFC on FOX 9: Johnson vs Benavidez 2

  7Kupon:

  1.Chad Mendes – Nik Lentz Typ1 Kurs:1.15

  2. Danny Castillo – Edson Barboza Typ2 Kurs:1.32

  3. Scott Jorgensen – Zach Makovsky Typ1 Kurs:1.33

  AKO:2.02 Stawka:podstawa

  dalem jeszcze cos takiego, mcgee lacznie mam za 100 licze na niego :)green za 50

 209. Mam do obrócenia 400zł na promocji w Betssonie,myślę nad Faberem i Johnsonem,no i jakieś trzecie wydarzenie do tego.Co wydaje się wam pewniejsze,McGee,czy Mendes-Lentz poniżej 2.5 rundy?

 210. Mam do obrócenia 400zł na promocji w Betssonie,myślę nad Faberem i Johnsonem,no i jakieś trzecie wydarzenie do tego.Co wydaje się wam pewniejsze,McGee,czy Mendes-Lentz poniżej 2.5 rundy?

 211. Puściłem 3 kupony za małe sumki

  1) Macdonald + Mendes + McGee – po kursie 5,05

  2) Green + Jorgensen + Mendes przez KO – po kursie 5,59

  3) Jorgensen + Lauzon + Mendes + Johnson – po kursie 4,1

  Wszystko za jednakową stawkę , zobaczę co z tego będzie

  Mam Chada na kazdym kuponie, ale by była niespodzianka jakby przegrał 🙂

 212. Gdzie polecacie założyć konto? Na daną chwilę zarejestrowałem się w bet-at-home, ale jeszcze nic nie przelałem. Proszę o opinie:)

 213. Puczi,dzięki za sugestie.^W betclicu i expektcie masz promocje,że do 200/225zł nawet jeśli przegrasz zakład,to i tak zwrócą ci kasę na konto,także proponuję skorzystać z promocji póki są dostępne,a potem możesz sobie grać gdzie chcesz,betsafe ma nienajgorszą ofertę.

 214. Bonus rodem z betssona ma jeden problem jeśli chcesz stawiać na UFC,ponieważ zakład musi być rozliczony w ten sam dzień co został postawiony. Mówiąc krótko trzeba stawiać na główną kartę po północy lub na wcześniejsze walki i liczyć,że skończą się do północy.

 215. ok, dzięki. Jeśli możecie jeszcze powiedzieć mi dokłądniej jak działą ten bonus: wpłącam załóżmy 200 i 200 mam bonusu. Jak mam to rozumieć. Rozjaśnijcie proszę

 216. wpłacasz 200zł i jeśli przegrasz to zwracają ci te 200zł na konto tak,że możesz je od razu sobie wypłacić.W innych bukach z reguły jest tak,że nawet jeśli zwrócą ci pieniądze po przegranej,to potem musisz jeszcze spełnić inne warunki,np zagrać po kursie 1.5,żeby można było te pieniądze wypłacić.Tutaj w razie przegranej nie masz żadnego ryzyka.

 217. Barboza to dla mnie niewiadoma, może przegrać z Castillo, a kurs bardzo niski. Taki jak był na początku czyli w okolicach 1.5 był najlepszy i wtedy bym zagrał Edsona, tak bym prędzej szukał okazji w Dannym za małą stawkę.

  Na moje z wyższym kursem najciekawszy jest McGee i tylko jego grałem na tej gali.

 218. Puściłem 2 kupony :

  1) Barboza 1.32
  Mendes 1.15
  Faber 1.63

  2) Mendes by KO/TKO/DQ – 1.85
  Bowling 1.72
  McGee 1.91

  Co myślicie?

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.