Film z konferencji prasowej do sprawdzenia w środku