ff23.gif

Walka Łukasza Porębskiego (MMA Olsztyn) z Nick Struve (Team Schrijber) w środku.