Grzegorz Sanecki w rozmowie z MMARocks.pl na targach FIWE:

1 KOMENTARZ