Stan ugodzonego nożem Masona bardzo szybko się poprawiał i Anglik trochę przedwcześnie na własne życzenie opuścił szpital. Co ciekawe Ross będzie obecny na UFC 89 dzięku uprzejmości ludzi z UFC, którzy zapewnili mu bilety.