Strona główna ‚W tej mojej dziwnej budowie jest wiele atutów, które mogę wykorzystywać” – Szostak przed KSW 45 ‚W tej mojej dziwnej budowie jest wiele atutów, które mogę wykorzystywać” – Szostak przed KSW 45

‚W tej mojej dziwnej budowie jest wiele atutów, które mogę wykorzystywać” – Szostak przed KSW 45